Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Career Path

พบ 9 บทความ

พนักงานประจำ อยากเป็นฟรีแลนซ์ Developer เริ่มต้นยังไงดี?

พนักงานประจำ อยากเป็น Freelance ต้องเริ่มยังไง ? จริงอยู่ว่าการเป็น พนักงานประจำ ถือเป็นสิ่งที่มีความมั่นคงแต่ในบางครั้ง

admin

03 Feb 2022 | 1 นาทีอ่าน

เขียน ประวัติการทำงานใน Resume ยังไงให้เป็นมืออาชีพ

ประวัติการทำงานใน Resume ต้องเขียนยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพ ? วิธีเขียน Resume ที่ดีควรทำยังไง ?เมื่อพูดถึงประวัติการทำงาน