Talance blog

แหล่งรวมของสาระสำคัญ ในด้านการพัฒนา การออกแบบ การจัดการโปรเจค อัพเดทข้อมูลทางเทคโนโลยี และอีกมากมาย

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

บทความที่ผู้คนสนใจ

ปฏิวัติวงการ IT ในยุค Digital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการจ้าง IT Freelance ด้วย Talance -Tech On Demand

จากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไปนั้น เปิดโอกาสให้บริษัทมีการปรับโครงสร้างบริษัท และมีรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจาก

admin

01 Mar 2021 | 2 นาทีอ่าน

เอาชนะข้อผิดพลาดเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote Work ตอนที่ 1 : การสร้างความเชื่อใจ

หลาย ๆ บริษัทก็มีการปรับตัวแบบ Remote Work มากขึ้น ซึ่งก็มีข้อดีมากมาย แต่ทุกการปรับตัวก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไป วันนี้

admin

04 Mar 2021 | 2 นาทีอ่าน

บทความทั้งหมด

เลือก Developer Career path ยังไงดี ?

การทำงานสาย Developer มีเรื่องน่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือ Developer หลายคนไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนต่อ บางคนทำงานมานาน อยา

admin

14 May 2022 | 1 นาทีอ่าน

อยากเป็น Developer ที่ต่างประเทศต้องทำยังไง ?

การไปทำงานที่ต่างประเทศนั้นเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน แน่นอนว่าถ้าเป็นงานที่ตรงกับ Career path ของเราก็ยิ่งเป็นเรื่องดีไ

admin

29 Apr 2022 | 1 นาทีอ่าน

ดูหัวข้อที่สนใจ