Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Project Management

พบ 4 บทความ

Project management trend 2022 EP.4 Cloud-first approach

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้กลยุทธ์แบบ Cloud-first มีการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ออกจากกรอบเดิมในช่วงหลายปีที่ผ่า

admin

19 Jul 2022 | 1 นาทีอ่าน

Project management trend 2022 EP. 3 เหตุผลที่มีการใช้ Tools เพิ่มขึ้นใน Project Management

ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้ Tools ในจัดการกับงาน โครงการ โปรเจกต์ และผู้คนจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ แน่นอนการมี proj

admin

06 Jul 2022 | 1 นาทีอ่าน