นโยบายการใช้บริการ

  1. ห้ามนำข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในทางไม่ดี
  2. ห้ามให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลการติดต่อแก่ผู้ว่าจ้างก่อนเซ็นสัญญาว่าจ้าง
  3. แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้เกิดการจ้างงานนอกแพลตฟอร์ม ทางแพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ก็ตามที่เกิดจากจ้างงานนอกแพลตฟอร์ม
  4. แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้มีการจ้างงานที่ผิดกฏหมายทุกประเภท เช่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก งานที่เกี่ยวข้องกับการพนัน, งานเจาะระบบต่างๆ, เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูล และอื่นๆ
  5. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น