แนะนำ 7 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ถ้าอยากก้าวหน้าในอนาคต

Jo

05 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ทำให้พนักงานต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสิ่งที่จะช่วยให้การปรับตัวของพนักงานกลายเป็นเรื่องง่ายคือการมีทักษะ แน่นอนว่าทักษะในที่นี้มีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต และในบทความนี้ Talance จะขอแนะนำ 7 ทักษะที่ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานในอนาคตได้ง่ายขึ้น

ความสำคัญของการพัฒนาทักษะ

การพัฒนาทักษะถือเป็นการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่ง การที่คุณพัฒนาทักษะไปเรื่อย ๆ ก็หมายถึงตัวคุณเองมีการพัฒนาอยู่ตลอดเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาผ่านทางช่องทางไหนก็สามารถสร้างประโยชน์ให้ตัวคุณเองได้ทั้งนั้น 

บริษัทต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตมักจะมองหาคนที่ไม่หยุดพัฒนาทักษะของตัวเอง และเมื่อเวลาผ่านไปก็จะยิ่งคาดหวังมากขึ้น ทั้งในด้านประสบการณ์และความพร้อมในการรับความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับพนักงานที่จะได้รับการยกระดับศักยภาพของตัวเอง

1. ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล

ด้วยสภาพการทำงานในปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลกลายเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงาน โดยเฉพาะกับโปรแกรมขั้นพื้นฐานอย่าง Microsoft Office หรือสำหรับบางบริษัทที่อาจจะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะบริษัท 

จากผลสำรวจของ ดีลอยท์ การปรับองค์กรสู่ดิจิทัล นับเป็นกระบวนการที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทักษะด้านดิจิทัลกำลังมีความสำคัญมากขึ้น อีกรายงานจาก World Economic Forum พบว่าภายในปี 2025 ตำแหน่งงานมากถึง 85 ล้านตำแหน่งอาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 

อย่างไรก็ตาม รายงานยังพบว่าจะมีการสร้างงานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 97 ล้านตำแหน่ง ซึ่งหลายตำแหน่งเหล่านี้ต้องใช้ทักษะแบบดิจิทัลแบบใหม่และขั้นสูง ช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาเหมาะสมที่คนรุ่นใหม่อย่างเราจะพัฒนาทักษะเพื่อการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

เพราะฉะนั้นการมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลติดตัวไว้จะสามารถทำให้คุณปรับตัวและพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน

(ขอบคุณข้อมูล :Techsauce)

2. ทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทักษะที่จำเป็นในการทำงานอีกอย่างก็คือ Customer Relationship Management (CRM) หรือเรียกอีกอย่างว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  ซึ่งหมายถึงวิธีการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายและ เก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าในระยะยาว 

บริษัทส่วนใหญ่มักจะวางลูกค้าเป็นเป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางการค้า จึงต้องมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าและนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า จะได้นำข้อมูลนั้นมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

เพราะฉะนั้นการที่คุณมีทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณและองค์กรได้มากเลยทีเดียว

3. ทักษะการโน้มน้าว

อีกหนึ่งทักษะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือทักษะการโน้มน้าว เพราะการมีวาทศิลป์ที่ดีและการวางตัวดีเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต ทักษะนี้สามารถช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งง่ายที่จะแสดงความคิดเห็นและได้รับการยอมรับ

แต่การที่จะมีทักษะการโน้มน้าวได้นั้นต้องมีพื้นฐานในด้านต่าง ๆ มาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการเจรจาต่อรอง และบุคลิกของผู้นำ 

สังเกตได้ง่าย ๆ ว่าบุคคลที่มีทักษะการโน้มน้าวและมีบุคลิกเป็นผู้นำมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าการที่คุณเรียนรู้ทักษะการโน้มน้าว จะทำให้คุณปรับตัวเข้ากับทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน

4. ทักษะการตัดสินใจด้วยข้อมูล

ทักษะนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูนัก ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ คงเป็นทักษะในการนำเอาข้อมูลมาใช้เป็นหลักการในการช่วยตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางต่างๆ บริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็มักจะมีการตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูล และไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพราะปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นทำให้ ทักษะที่ควรต้องเรียนรู้จริง ๆ จึงเป็นการจำแนกและตีความข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

5.ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

การคิดเชิงนวัตกรรม คือ กระบวนการคิดในแนวสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานได้ ซึ่งทักษะนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต เพราะสามารถเพิ่มความสามารถให้กับองค์กรได้

ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแนวคิดใหม่ ๆ มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีโอกาสในการค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นเท่านั้น และเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมีการคิดเชิงนวัตกรรม ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะนี้จะมีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากว่าที่คุณคิดแน่นอน

6. ทักษะด้านทัศนคติ

สิ่งที่ต้องมีถ้าหากอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเป็นอย่างแรกคือ การมี Growth Mindset หรือ การมีความคิดที่พร้อมจะเอาชนะอุปสรรคและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการท้าทายตนเองอยู่เสมอ เพราะการมีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้จะช่วยใช้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณมีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาแบบไหนก็สามารถข้ามผ่านมันไปได้อย่างไม่ติดขัดอย่างแน่นอน

7. ทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

มาถึงทักษะสุดท้ายที่ควรต้องมีแล้ว จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทักษะในการจัดการความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่จัดการและปรับตัวได้ยากที่สุดคือเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะการที่คุณจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกับทีมสามารถทำงานร่วมกันได้มากแค่ไหนหาก Teamwork ดีงานก็จะออกมาดีเช่นกัน 

หากคุณสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานได้ ก็สามารถรับประกันได้เลยว่าเส้นทางการทำงานในอนาคตของคุณจะก้าวหน้าและเติบโดอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอน

สรุป

นอกจากการพัฒนาทักษะแล้วการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณเติบโตได้มากยิ่งขึ้น เราหวังว่าคำแนะนำที่เรามอบให้ในวันนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกเส้นทางที่ถูกต้องและพัฒนาตัวเองไปได้ไกลยิ่งขึ้นในอนาคตนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะนำตัวเองเวลาสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานด้วยหลักการ STAR Model

การสัมภาษณ์งานเป็นประสบการณ์ที่หลายคนอาจรู้สึกว่าท้าทาย บางคนอาจกังวลกับคำถามที่คาดไม่ถึง หรืออาจสัมภาษณ์งานเป็นครั้งแรก

Jo

01 Jun 2024 | 1 นาทีอ่าน

ไขข้อสงสัยทำไมหลายคนเลือกใช้ Recruitment Agency ในเมื่อหางานเองได้

“ ถ้าต้องการหางานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ? “ คำถามที่ผู้หางานหลายคนคิดกับตัวเอง แน่นอนว่าการค้นหางานที่เหมาะกับตัวเองเป

Jo

15 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

เริ่มงานใหม่อย่างไร ? ให้ประสบความสำเร็จ!!!

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการเริ่มงานใหม่ของทุกคนด้วยนะคะ แน่นอนว่าการเริ่มงานใหม่ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ ต้องเจอ

Jo

15 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

ทำไมกระบวนการ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพถึงสำคัญกว่าที่คุณคิด

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าวิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปขนาดไหน จะเป็นการทำงานแบบ Hybrid หรือ Flexible Work การมีพนักงานใหม่เข

Jo

23 Jan 2024 | 1 นาทีอ่าน

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง! แนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานยังไง ให้ HR อยากสัมภาษณ์ต่อ

การสัมภาษณ์งานเป็นเหมือนด่านเเรกที่เราต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่ชีวิตการทำงาน การที่จะเป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอ