ปัญหาในการสรรหาบุคลากร

ปัญหาที่มักเจอในการสรรหาบุคลากรด้าน Tech Talent ! พร้อมเคล็ดลับแก้ไขฉบับ Professional

Jo

19 Jul 2023 | 1 นาทีอ่าน

ในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแย่งชิง Talent โจทย์ยากของ HR คือ ต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถดึงดูด Talent และรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ ได้ โดย HR ต้องตรวจสอบ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการสรรหาทรัพยากรบุคคล เพื่อหาทางออกอย่างรวดเร็ว เพราะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถด้าน Tech อาจทำให้องค์กรต้องล่าช้าในการเติบโตด้านดิจิทัล และเสียเปรียบในด้านการแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย

โดยบทความนี้ เราจะสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ HR ต้องเผชิญเมื่อสรรหา Tech Talent และเคล็ดลับที่ใช้ในการสรรหา Tech Talent อย่างมืออาชีพ!

ปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญในการปรับตัวเข้าสู่ Digital

อย่างที่รู้กันดีปัญหาที่องค์กรต้องพบเจอ เมื่อต้องสรรหาบุคลากร ปัญหาหลัก คือ การขาดแคลน Talent ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือไม่เกี่ยวข้อง ต่างก็ประสบปัญหาเดียวกัน แต่ทางด้านอุตสาหกรรมไอที และเทคโนโลยีจะเจอปัญหาที่รุนแรงกว่า โดยข้อมูลจากการวิจัยทั่วโลกพบว่า 70% ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ไม่สามารถตามทันเทรนด์เทคโนโลยีได้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ และมีคุณภาพในด้านเทคโนโลยี

แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Meta, Netflix และ Assure จะมีการเลิกจ้าง Tech Talent เป็นจำนวนมาก แต่จำนวนเท่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการขาดแคลนของบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีทั่วโลกได้

จากข้างต้น จะเห็นว่าปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญในการปรับตัวเข้าสู่ Digital ทั่วทั้งโลกพบอุปสรรคเดียวกัน นั่นก็คือการสรรหา Tech Talent ดังนั้นเราจะมาเจาะลึกถึงปัญหาการขาดแคลน Tech Talent พร้อมวิธีแก้ไขปัญหากัน

 รวม 5 ปัญหาการขาดแคลน Tech Talent พร้อมวิธีแก้ปัญหา

1. Tech Talent มีค่าตัวสูง

ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้การจ้างงานเพิ่มในช่วงเวลานี้ อาจเป็นสิ่งที่น่ากังวล อีกทั้งถ้ามีเรื่องของการจ้างงาน Tech Talent เข้ามาเพิ่มอาจทำให้องค์กรต้องเสียเงินจำนวนมาก แต่การที่องค์กรต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก คงไม่ใช่ปัจจัยหลัก เพราะความต้องการจ้าง Tech Talent นั้นมีจำนวนมากกว่าบุคลากร Tech Talent ทำให้บุคลากรที่มีทักษะพวกนี้ มีค่าตัวสูงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยสำหรับพนักงานด้านไอที โดยพบว่าเงินเดือนด้านเทคโนโลยีสูงกว่าอาชีพอื่นมาก ๆ ข้อมูลเงินเดือนสายไอทีเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น

แม้ว่าในฐานะผู้สรรหาบุคลากรจะไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มนี้ได้ แต่ก็มีวิธีต่าง ๆ ที่คุณจะสามารถสรรหา Tech Talent ได้ในงบประมาณตามที่ถูกกำหนดไว้

คำแนะนำการแก้ปัญหา

  • เปิดรับสมัครพนักงานด้านไอทีจากทั่วโลก โดยการเปิดรับผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ จะทำให้สามารถค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ในเรทที่ถูกกว่า
  • หากต้องการทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะยิ่งกระบวนการมีความเป็นระบบมากเท่าไหร่ เวลาและเงินที่ต้องเสียไปกับการสรรหาบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งน้อยลง
  • ใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสรรหาบุคลากรภายในองค์กร 

2. บุคลากรด้าน Tech ที่มีคุณภาพหายาก เนื่องจากใช้สื่อไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจาก Tech Talent เป็นที่ต้องการมาก การสรรหามาร่วมงานจึงเป็นไปได้ยาก  โดยเฉพาะเมื่อเป็น Tech Talent ที่มีทักษะยอดเยี่ยม ที่องค์กรหลายแห่งต้องการตัว และมีตำแหน่งงานรองรับตลอดเวลา นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการ Tech Talent การประกาศหาตำแหน่งงานผ่านเว็บเพจหรือการรอให้ Talent ส่งใบสมัครมาที่บริษัทอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมอีกต่อไป

คำแนะนำการแก้ปัญหา

  • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การยิง Ads โฆษณา การใช้โซเชียลมีเดีย หรือการจัดงานสัมมนาทางเทคโนโลยี
  • ใช้แพลตฟอร์มที่สามารถประกาศรับสมัคร Tech Talent ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้ Talent เกิดความสนใจในตัวองค์กร

3. ทักษะที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพราะความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาบุคลากรขาดแคลนทักษะหรือความสามารถไม่ตรงตามต้องการ จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาบุคลากรที่มีทักษะเหล่านั้นได้

คำแนะนำการแก้ปัญหา 

  • จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะกับพนักงาน ให้พนักงานในบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
  • ในการเขียนประกาศรับสมัครงาน ให้เปลี่ยนจากการระบุตำแหน่งงาน เป็นการระบุทักษะสกิลที่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถพัฒนา ปรับตัว และตามทันเทรนด์การพัฒนาทางเทคโนโลยี

4.รูปแบบการทำงานไม่สอดคล้องกับองค์กร

รูปแบบการทำงานไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ HR มักพบเจออยู่เสมอ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติ ค่านิยมไม่ตรงกัน สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการทำงาน หรือแม้แต่วิสัยทัศน์ขององค์กร  เพราะแบบนี้ในการคัดเลือก Tech Talent นอกจากเรื่องความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคลแล้ว HR จึงต้องตรวจสอบและสังเกตุอย่างละเอียด

 คำแนะนำการแก้ปัญหา

  • ฝ่าย HR ควรเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของตนให้มากที่สุด เพื่อที่จะประเมินหรือคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นได้ ว่าแต่ละคนนั้นเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่
  • สังเกตวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่ผู้สมัครทำงานอยู่ปัจจุบัน หรือที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะเหมือน หรือแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรตนเอง ซึ่งบางครั้งผู้สมัครอาจไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรเก่า แต่อาจจะเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรเราก็ได้ หากรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ประเมินเป็น เปรียบเทียบได้ ก็อาจทำให้เราคัดคนที่ถูกต้องเหมาะสมเข้าองค์กรได้เหมือนกัน

5. ปัญหาระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ 

การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับไว เพราะหากเกิดการล่าช้า จะทำให้สูญเสียโอกาสในการร่วมงานกับ Tech Talent เพราะโดยปกติแล้ว Talent มักจะสมัครงานหลายบริษัทในเวลาเดียวกัน หากการคัดเลือกดำเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็มีความเป็นไปได้ว่าจะพลาดโอกาสที่จะดึงตัว Talent มาทำงานในองค์กร

คำแนะนำการแก้ปัญหา

  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ้างงานให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายที่จะลดเวลาในขั้นตอนการคัดเลือกให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพในการทำงาน

สรุป

การสรรหาบุคลากร Tech Talent เพื่อเข้ามาทำงานในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เลยจำเป็นต้องมีการคัดเลือกและคัดกรองคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับคนที่มีศักยภาพมากที่สุด และยังต้องรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ดังนั้นองค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมและมอบโอกาสที่ดีให้แก่บุคลากรในการพัฒนาทักษะและสนับสนุนการเรียนรู้ ติดตามและปรับปรุงกระบวนการสรรหาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัยทำไมหลายคนเลือกใช้ Recruitment Agency ในเมื่อหางานเองได้

“ ถ้าต้องการหางานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ? “ คำถามที่ผู้หางานหลายคนคิดกับตัวเอง แน่นอนว่าการค้นหางานที่เหมาะกับตัวเองเป

Jo

15 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

เคล็ดไม่ลับสำหรับองค์กร เพื่อลดจำนวนพนักงานลาออก !

ในยุคที่ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากขึ้น การทำงานในบริ

Jo

11 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

กลยุทธ์ดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์กร

ในสภาวะที่ตลาดกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก บริษัทหลายแห่งแย่งกันยื่นข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงาน การเส

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

เจาะลึกการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานยังไงให้มืออาชีพ

การได้เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานจะช่วยให้เราได้เป็นผู้สมัครที่มืออาชีพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรก หรือไม่ใช่

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

ทำไมกระบวนการ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพถึงสำคัญกว่าที่คุณคิด

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าวิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปขนาดไหน จะเป็นการทำงานแบบ Hybrid หรือ Flexible Work การมีพนักงานใหม่เข

Jo

23 Jan 2024 | 1 นาทีอ่าน