IT careers

มาส่องกัน! ตำแหน่งสายงาน IT ทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

Jo

21 Feb 2023 | 2 นาทีอ่าน

ในแต่ละสายงานนั่นมีอาชีพที่หลากหลายและต่างก็มีความต้องการในตลาดเป็นอย่างสูง แต่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในยุคดิจิทอลนั่นคือ “อุตสาหกรรม IT” เพราะหลายๆ องค์กรเริ่มปรับตัวและพร้อมเข้าสู่ Digital transformation ทั้งในส่วนของโปรเจกต์หรือแม้งานภายในองค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการบุคลากรในสายงาน IT จากหลากหลายสายและเชี่ยวชาญในหน้าที่เข้ามาร่วมทำงานในองค์กรของตัวเอง

เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่างานในสายนี้มีตำแหน่งและหน้าที่ทำอะไรบ้าง เราจึงขอรวบรวมสายงาน IT ต่างๆ มาไว้ในนี้ ครบ จบ ในที่เดียว เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งเราได้แบ่งตำแหน่งงานต่างๆออกเป็น 7 สาย ดังนี้ Management, Developer, QA/Tester, Designer, Analyst, Data, Infrastructure และ Support

มาส่องกัน! ตำแหน่งสายงาน IT ทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

สายงาน Management

1. CTO

CTO (Chief Technology Officer) เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีภายในบริษัท และเป็นผู้นำแผนก IT หรือวิศวกรรม อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อความต้องการในด้านเทคโนโลยีขององค์กรรวมถึงการวิจัยและพัฒนา CTO จะมีหน้าที่ในตรวจสอบความต้องการในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร และบริหารเงินทุนที่จะไว้ใช้สำหรับการลงทุนเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

หน้าที่

 • พัฒนากลยุทธ์ของบริษัทสำหรับการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
 • สร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์และปลอดภัย
 • ประเมินและปรับใช้ระบบและโครงสร้างใหม่ๆ

2. CIO

CIO (Chief Information Officer) เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้าน ITและระบบคอมพิวเตอร์ CIO ช่วยสนับสนุนและทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้วยการจัดการทรัพยากรเหล่านั้นโดยชี้แนะว่าพวกเขาควรใช้อย่างไรให้ดีที่สุดตามความต้องการหรือแผนธุรกิจขององค์กร 

หน้าที่

 • กำหนดวัตถุประสงค์และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆสำหรับแผนก IT
 • สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรและช่วยพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ออกแบบและปรับแต่งระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

3. IT Director

IT Director เป็นผู้อำนวยการฝ่าย IT ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าระบบการทำงานเป็นอย่างไรและจะจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร พวกเขาทำให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อมีสิ่งผิดพลาดหรือความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น

หน้าที่

 • ดูแลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีทั้งหมดและประเมินผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 • คิดค้นและกำหนดนโยบายและระบบ IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนด
 • การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของทุกแผนกเพื่อกำหนดความต้องการด้านเทคโนโลยี

4. IT Project Manager

IT project manager คือผู้จัดการโครงการที่จะวางแผน สร้าง และจัดการโครงการที่เกี่ยวกับด้าน IT และจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างธุรกิจและด้านเทคนิคของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่

 • จัดการโครงการด้าน IT ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามงบประมาณ กำหนดการ และขอบเขตของโครงการ
 • พัฒนา รักษา และแก้ไขข้อเสนอสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เทคโนโลยี ระบบ ข้อกำหนดข้อมูล ลำดับเวลา เงินทุน และการจัดหาพนักงาน
 • ตั้งค่าและติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ รวมถึงจัดการปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิด จากนั้นจัดตารางเวลาและกลยุทธ์ใหม่ตามความจำเป็น

5. IT Security Manager

IT security manager หรือที่เรียกอีกชื่อว่า cybersecurity manager  ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์กรในด้านการป้องกัน การตรวจจับ การตอบสนอง และการกู้คืนความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

หน้าที่

 • พัฒนานโยบาย กระบวนการ และแนวทางด้านความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กร
 • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุภัยคุกคามความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและช่องโหว่
 • พัฒนานโยบาย ขั้นตอน และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
 • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงไฟร์วอลล์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน การจัดการแพตช์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 • ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลแก่พนักงานหรือลูกค้า

6. IT Auditor 

IT auditor มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ประสานงาน ดำเนินการ และรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้าน IT  พวกเขาต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับระบบ แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภาคสนาม ประเมินประสิทธิผลของผลลัพธ์ และระบุปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข

หน้าที่

 • พัฒนาและประเมินกระบวนการตรวจสอบและการรายงานผล
 • ใช้มาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
 • ตรวจสอบและประเมินแอปพลิเคชันเครือข่ายของบริษัททุกด้าน รวมถึงซอฟต์แวร์ โปรแกรม ความปลอดภัย และการสื่อสาร
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของกระบวนการทั้งหมด และกำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัจจุบันและอนาคต

สายงาน Developer

สายงาน Developer

1. Front-end Developer

Front-end developer มีหน้าที่ในการสร้างส่วนหน้าของเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้า หรือผู้เยี่ยมชมได้ใช้

หน้าที่

 • ใช้ภาษา markup เช่น HTML เพื่อสร้างหน้าเว็บที่ใช้งานง่าย
 • กำหนดโครงสร้างและการออกแบบเว็บเพจ
 • ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นตัวกำหนดทางเลือกในการออกแบบ
 • เพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บเพื่อความเร็วสูงสุดและความสามารถในการขยายตัว
 • สร้างโค้ดที่ใช้ซ้ำได้เพื่อใช้ในอนาคต

2. Back-end Developer

Back-end Developer มีหน้าที่ในการสร้าง เขียนโค้ดและปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของหลังบ้านรวมไปถึงการออกแบบ Databaseและส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับนักพัฒนา Front-end 

หน้าที่

 • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้านรวมถึงออกแบบ Database ให้เก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ให้เร็วที่สุดได้ 
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ และโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
 • ทำงานร่วมกับนักพัฒนา Front-end และสมาชิกในทีมคนอื่นๆ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และออกแบบโค้ดที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

3. Full-stack Developer

Full-stack Developer มีหน้าที่ในการรับผิดชอบส่วนของการพัฒนาทั้งฝั่งหน้าบ้านและหลังบ้าน พวกเขาออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจมีการทำงานร่วมกับนักพัฒนา Front-end และ Back-end 

หน้าที่

 • มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ที่ปรับขนาดได้
 • การเขียนโค้ดที่เรียบร้อยและใช้งานได้จริงที่ส่วนหน้าและส่วนหลัง
 • ทดสอบและแก้ไขบักหรือปัญหาการเข้ารหัสอื่นๆ

4. Mobile developer

Mobile Developer มีหน้าที่ในการแปล code เป็น application ห้ใช้งานง่ายและพัฒนา Application Programming Interfaces (API) เพื่อรองรับการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยยังคงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดบนแอปอยู่เสมอ

หน้าที่

 • สนับสนุน Application Lifecycle ทั้งหมด (แนวคิด การออกแบบ การทดสอบ การเปิดตัว และการสนับสนุน)
 • สร้างแอปพลิเคชันมือถือที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยเขียน clean code
 • รวบรวมข้อกำหนดที่เฉพาะและเสนอแนวทางแก้ไข
 • เขียนการทดสอบหน่วยและ UI เพื่อระบุการทำงานผิดปกติ
 • แก้ไขปัญหาและดีบักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ออกแบบอินเทอร์เฟซเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

5. Game Developer

Game Developer มีหน้าที่ในการเขียนโค้ดสำหรับเกมในรูปแบบต่างๆ เช่น พีซี คอนโซล เว็บเบราว์เซอร์ และโทรศัพท์มือถือ และเปลี่ยนให้เกมนั้นสามารถเล่นได้จริงด้วยภาพและเสียงผ่านการเขียนโค้ด

หน้าที่

 • มีส่วนร่วมในแนวคิดและเนื้อเรื่องของเกมโดยรวม
 • สร้างสคริปต์เกมและสตอรี่บอร์ด
 • แปลแนวคิดการออกแบบเป็นโค้ดที่ใช้งานได้
 • การเข้ารหัสเครื่องยนต์พื้นฐานของเกม
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบเสียงและภาพเคลื่อนไหว
 • พัฒนาจุดต่างๆที่สำคัญของเกม
 • แก้ไขโค้ดและดีบักเพือเพิ่มประสิทธิภาพ

6. Software Developer 

Software Developer มีหน้าที่ออกแบบและเขียนโค้ดซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและผู้ใช้บริการ พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการ จากนั้นใช้ภาษาโปรแกรม เช่น Java หรือ C++ เพื่อสร้างโปรแกรม จึงจำเป็นต้องมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง

หน้าที่

 • สร้าง Clean code และมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด
 • ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ
 • แก้ไขและปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
 • ประเมินผลการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ พร้อมประเมินผลความเสี่ยง

7. Android developer

Android Developer มีหน้าที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเชี่ยวชาญในการสร้างแอพสำหรับระบบปฏิบัติการ Android รวมถึงความสามาราถในการออกแบบและเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนการออกแบบให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้

หน้าที่

 • อัปเดตการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ
 • ประสานงานกับลูกค้าหรือองค์กรเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และกำหนดขอบเขตโครงการ
 • พัฒนาโครงสร้างเพื่อแสดงคุณสมบัติใหม่และอินเทอร์เฟซผู้ใช้
 • การบำรุงรักษา ปรับปรุง และจัดระเบียบ Code Base
 • การเขียนและทดสอบโค้ดเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมจริง
 • ค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

8. IOS Developer 

IOS developer  มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันที่มุ่งเป้าไปที่อุปกรณ์ iOS รวมถึงโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและการผสานร่วมกับบริการส่วนหลังบ้าน

หน้าที่

 • ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์ม iOS
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพ คุณภาพ และการตอบสนองของแอปพลิเคชัน
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อกำหนด ออกแบบ และจัดส่งคุณสมบัติใหม่
 • ระบุและแก้ไขคอขวดและแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ช่วยรักษาคุณภาพของโค้ด การจัดระเบียบ และการทำงานอัตโนมัติ

9. DevOps

DevOps มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของบริษัทให้ราบรื่น พวกเขาทำงานร่วมกับนักพัฒนาในการปรับใช้และจัดการการเปลี่ยนแปลงโค้ด และร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบพร้อมทำงานอย่างราบรื่น

หน้าที่

 • ทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าและ KPI ของโครงการ
 • ดำเนินการพัฒนา การทดสอบ เครื่องมือสำหรับระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่หลากหลาย
 • วางแผนโครงสร้างทีม กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการโครงการ
 • กำหนดและตั้งค่ากระบวนการพัฒนา ทดสอบ เผยแพร่ อัปเดต และสนับสนุนสำหรับการดำเนินการ DevOps
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาและแก้ไขจุดบกพร่องของโค้ด
 • เฝ้าติดตามกระบวนการเพื่อความสม่ำเสมอและปรับปรุงหรือสร้างกระบวนการใหม่เพื่อปรับปรุงและลดการเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
สายงาน QA/Tester

สายงาน QA/Tester

1. Quality Assurance Engineer 

Quality Assurance engineer มีหน้าที่ในการค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมก่อนเปิดตัว โดยทำงานร่วมกับนักพัฒนาในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเมื่อจำเป็น

หน้าที่

 • ตรวจสอบด้านคุณภาพและเอกสารทางเทคนิคเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ทันท่วงที
 • สร้างแผนการทดสอบที่มีชั้นเชิง ครอบคลุม และมีโครงสร้างที่ดี
 • ประมาณ จัดลำดับความสำคัญ วางแผน และประสานงานกิจกรรมการทดสอบคุณภาพ
 • ออกแบบ พัฒนา และรันสคริปต์การทำงานอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Opensource 
 • ระบุ บันทึก เอกสารอย่างละเอียด และติดตามจุดบกพร่อง
 • ทำการทดสอบอย่างละเอียดเมื่อแก้ไขจุดบกพร่องแล้ว
 • พัฒนาและใช้กระบวนการทดสอบที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. Game tester

Game Tester มีหน้าที่ในการพัฒนาและตรวขสอบเพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์หรือไม่ เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถหาช่องโหว่และนำไปแก้ไข 

หน้าที่

 • ทดสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมอย่างเป็นระบบ จากนั้นสร้าง ติดตาม และอัปเดตสคริปต์ทดสอบเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง
 • ทดสอบทุกระดับและแง่มุมของเกม: กราฟิก ข้อความ เสียง รูปภาพ และวิดีโอแอนิเมชั่น
 • บันทึกข้อผิดพลาดที่พบลงในระบบ
 • รายงานความสามารถในการเล่น (วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเกม) และแนะนำการปรับปรุง
 • ตรวจสอบว่าเกมเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ เช่น โปรเซสเซอร์และกราฟิกการ์ด
 • ทำงานร่วมกับผู้ทดสอบคนอื่นในเกมที่มีผู้เล่นหลายคน
สายงาน Designer

สายงาน Designer

1. UX Designer 

UX Designer  มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นให้เป็นสิ่งที่ผู้คนชอบใช้ โดยการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้และวัดว่าการทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้นง่ายเพียงใด ในขณะที่ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานง่ายด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย

หน้าที่

 • เข้าใจข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และจิตวิทยาผู้ใช้
 • ดำเนินการทดสอบแนวคิดและการใช้งานและรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • สร้าง persona จากการวิจัยผู้ใช้และข้อมูล
 • กำหนดรูปแบบการโต้ตอบที่เหมาะสมและประเมินความสำเร็จ
 • พัฒนาโครงสร้างและต้นแบบตามความต้องการของลูกค้า
 • ค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา UX

2. UI designer 

UI Designer มีหน้าที่ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เพื่อสร้างและใช้ Interface เพื่อทำให้ผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายแต่ยังมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นในการออกแบบผลิตภัณฑ์

หน้าที่

 • กำหนดและนำโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการขั้นตอนการออกแบบ Interface ทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
 • กำหนดแนวแลละนำความเรียบง่ายและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้มาประสานรวมกับการออกแบบที่ซับซ้อน
 • สร้างโครงร่าง สตอรีบอร์ด โฟลว์ผู้ใช้ โฟลว์กระบวนการ และแผนผังไซต์เพื่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์และแนวคิดการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำการวิจัยผู้ใช้และประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้

3. Product designer

Product Designer มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเพื่อเป็นคุณลักษณะต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ หาแนวคิดหรือโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และสร้างภาพวาดดิจิทัลหรือสิ่งพิมพ์ ตลอดจนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ

หน้าที่

 • เสาะหาโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างไร
 • ใช้ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
 • สร้างต้นแบบและทดสอบการทำงาน
 • ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
สายงาน Analyst

สายงาน Analyst

1. Business Analyst

Business analyst มีหน้าที่ในการระบุเป้าหมาย พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร รวมถึงทำการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กระบวนการต่างๆเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

หน้าที่

 • รับ Requirement จากทางฝั่ง Business แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าทีมมีอะไรต้องแก้ไขบ้าง
 • นำ Data มาวิเคราะห์เพื่อหา Solution ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ
 • ดึง Data ที่ทำขึ้นมาแปลงเป็น Report แล้วนำไปเสนอกับฝั่ง business 

2. Software analyst 

Software Analyst มีหน้าที่ในการศึกษาความต้องการและปัญหาทางด้านข้อมูลต่างๆของลูกค้าว่าควรจะจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์และสื่อสารกับผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั่นทำงานได้ดี

หน้าที่

 • ตรวจสอบและประเมินระบบปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ระบบจาก Business Requirement และกำหนดแนวทางใหม่หรือหา Solution ที่เหมาะกับธุรกิจให้แก่ลูกค้า 
 • ประสานงานกับผู้ใช้เพื่อติดตามข้อกำหนดและคุณสมบัติเพิ่มเติม

3. System analyst

System Analyst มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ว่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบ IT ในวงกว้างเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของนายจ้างหรือของลูกค้าได้ดีเพียงใด รวมถึงเขียรข้อกำหนดสำหรับระบบใหม่และนำไปใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ

หน้าที่

 • ตรวจสอบระบบปัจจุบัน
 • พูดคุยกับผู้ใช้หรือลูกค้าเพื่อรวบรวมความต้องการ
 • ร่างข้อกำหนดการผลิตสำหรับระบบใหม่หรือระบบดัดแปลง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ IT อื่นๆ เช่น โปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างระบบใหม่
 • นำระบบใหม่มาใช้ให้เข้ากับความต้องการขององค์กร

4. Quality analyst 

Quality Analyst มีหน้าที่ในการประเมินผลิตภัณฑ์ ระบบ และซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องและตรงตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กร

หน้าที่

 • ทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบ และซอฟต์แวร์เพื่อรับประกันว่าไม่มีข้อบกพร่องและตรงตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กร
 • พัฒนาและดำเนินการตามแผนการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด
 • ตรวจสอบและทดสอบสคริปต์เพื่อประเมินการทำงาน ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์

5. Security analyst

Security Analyst มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยในทำงานเพื่อปกป้องเครือข่ายของบริษัทและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และละเอียดอ่อน นักวิเคราะห์ความปลอดภัยจะระบุและแก้ไขข้อบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัย สร้างขั้นตอนเพื่อให้พนักงาน IT ปฏิบัติตาม และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม

หน้าที่

 • วิเคราะห์ภัยคุกคามขององค์กรทางด้านความปลอดภัย
 • กำหนด  บำรุงรักษา และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 • การเขียนรายงานและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบายความปลอดภัยในปัจจุบัน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ แผนกู้คืนความเสียหาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอื่นๆ
 • ให้คำปรึกษาหรือ Solution เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6. Test analyst 

Test Analyst มีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก่อนที่จะออกสู่ตลาด งานของพวกเขาคือการออกแบบ พัฒนา และจัดการชุดการทดสอบและการประเมินผลที่ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่าย

หน้าที่

 • ออกแบบ พัฒนา และจัดทำเอกสารแผนการทดสอบที่ครอบคลุม
 • การจัดการทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เพื่อค้นหาข้อจำกัดและข้อบกพร่อง
 • การวินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาด
 • ยึดมั่นและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพที่ได้กำหนดไว้
 • มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
 • การเขียนและปรับปรุงเอกสารผู้ใช้และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่าย
 • คิดค้นและปรับใช้การแก้ไขและปรับปรุง
สายงาน Data

สายงาน Data

1. Data Engineer

Data Engineer มีหน้าที่พัฒนาวิธีใหม่ๆ ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก พวกเขาออกแบบ สร้าง และทดสอบสถาปัตยกรรมข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าถึงและตีความข้อมูลในบริบททางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

หน้าที่

 • พัฒนา สร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษา data architecture 
 • การวิเคราะห์และตีความชุดข้อมูลขนาดใหญ่
 • ปรับการเข้าถึงข้อมูลและการนำเสนอให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจ
 • การใช้ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย
 • การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • สร้างเครื่องมือเพื่อให้เข้าถึงและตีความข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
 • การทดสอบและการใช้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

2. Data Scientist 

Data Scientist มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมเพื่อรวบรวมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ พวกเขาพัฒนา Solution ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรอย่างชัดเจน

หน้าที่

 • ระบุแหล่งข้อมูลที่มีค่าและทำให้กระบวนการรวบรวมเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • ดำเนินการประมวลผลล่วงหน้าของข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 • วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบ
 • สร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง
 • รวมโมเดลผ่านการสร้างโมเดลทั้งมวล
 • นำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคนิคการแสดงข้อมูล
 • เสนอวิธีแก้ปัญหาและกลยุทธ์สำหรับความท้าทายทางธุรกิจ
 • ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. Data analyst 

Data Analyst มีหน้าที่ช่วยองค์กรในการเสาะหาวิธีการลดต้นทุนและค้นหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ พวกเขาใช้วิธีการต่างๆในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นนำมาแปลงเป็นสถิติและจึงกลายเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่บริษัทเกี่ยวกับการแข่งขันและแนวโน้มในอุตสาหกรรมต่างๆ

หน้าที่

 • ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการข้อมูล
 • รวบรวมและตีความข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ
 • วิเคราะห์ผลและรายงานผลกลับไป
 • รระบุและตีความแนวโน้มหรือรูปแบบในชุดข้อมูลที่ซับซ้อน
 • พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของผลลัพธ์ทางสถิติ
 • คิดค้นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่

4. Business Intelligence Analyst 

Business Intelligence Analyst มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจำนวนมาก

หน้าที่ 

 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดประสิทธิภาพของธุรกิจ
 • แปลงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลเชิงลึก รายงาน แผนภูมิ การแสดงภาพ และการคาดการณ์
 • สร้างขั้นตอนและนโยบายที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 • พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่
 • วิเคราะห์ตลาดและข้อมูลคู่แข่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดขั้นตอนการทำงาน

5. Data Architecture

Data architecture มีหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก พวกเขาใช้ข้อมูลที่ได้มานำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลสำหรับการใช้งานทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่

 • ออกแบบ การปรับใช้ และการจัดการโครงสร้างข้อมูลขององค์กร
 • สร้างแนวคิดและแบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่
 • ค้นคว้าโอกาสใหม่สำหรับการได้มาซึ่งข้อมูล
 • กำหนดข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างฐานข้อมูล
 • ให้การสนับสนุนฐานข้อมูลผ่านการจัดหายูทิลิตี้และการตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้
 • ฝึกอบรมผู้อื่นในการใช้ฐานข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • การจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 • แสดงภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในการรับและจัดเก็บข้อมูล

6. Machine Learning Engineer

Machine Learning Engineer เป็นผู้ทำหน้าที่พํฒนาระบบ Machine Learning อีกทั้งทำการวิจัย สร้าง และออกแบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยตนเองเพื่อทำให้โมเดลคาดการณ์เป็นแบบอัตโนมัติ ML Engineer สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างและพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้และคาดการณ์ได้

หน้าที่

 • ออกแบบระบบ ML และซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทำงานได้เองเพื่อทำให้โมเดลคาดการณ์เป็นแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงต้นแบบวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการใช้อัลกอริธึมและเครื่องมือ ML ที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัลกอริทึมสร้างคำแนะนำผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 • เปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ด้วยการติดแท็กภาพอัตโนมัติและการแปลงข้อความเป็นคำพูด
 • ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยชุดข้อมูลหลายชั้น ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ libaries และ frameworks การเรียนรู้ของเครื่องที่มีอยู่
 • พัฒนาอัลกอริทึม ML เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนเพื่อทำการคาดการณ์
 • ดำเนินการทดสอบ ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ และตีความผลการทดสอบ
สายงาน Infrastructure

สายงาน Infrastructure

1. Network Engineer 

Network Engineer เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการระบบ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้ว เขาจะทดสอบและบันทึกพฤติกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด

หน้าที่

 • ติดตั้ง กำหนดค่า ทดสอบ และบำรุงรักษาเครือข่ายใหม่และแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ และเวิร์กสเตชันที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเครือข่าย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำและบำรุงรักษาขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • จัดทำโปรแกรมเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ

2. System Engineer

System Engineer เป็นผู้ทำหน้าในการทำความเข้าใจว่าส่วนต่างๆ ภายในระบบที่ออกแบบไว้ทำงานร่วมกันอย่างไร พวกเขาสามารถทำงานบนระบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ซอฟต์แวร์และเครือข่ายไปจนถึงระบบทางกายภาพ

หน้าที่ 

 • ระบุและทำความเข้าใจส่วนต่างๆ ภายในระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 
 • เขียนข้อกำหนดสำหรับวิธีการทำงานของระบบและพัฒนา
 • ติดตั้งระบบใหม่และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • ออกแบบการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าระบบบรรลุฟังก์ชันที่ต้องการหรือไม่
 • สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ตลอดการวิจัย
 • การจัดการโครงการซึ่งอาจรวมถึงการจัดทำงบประมาณ การจัดตารางเวลา และการประเมินความเสี่ยง

3. Software Engineer

Software Engineer เป็นผู้มีหน้าที่ในการออกแบบ สร้าง บำรุงรักษา ทดสอบ และประเมินซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับงบประมาณและตามเวลาที่กำหนด

หน้าที่

 • ทำงานร่วมกับนักพัฒนาเพื่อออกแบบอัลกอริทึมและผังงาน
 • สร้างโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด
 • รวมส่วนประกอบซอฟต์แวร์และโปรแกรมของบุคคลที่สาม
 • ตรวจสอบและปรับใช้โปรแกรมและระบบ
 • แก้ไขปัญหา ดีบัก และอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
 • รวบรวมและประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้
 • แนะนำและดำเนินการปรับปรุง
 • สร้างเอกสารทางเทคนิคสำหรับการอ้างอิงและการรายงาน
สายงาน Support

สายงาน Support

1. IT Support 

IT Support เป็นผู้มีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้าน IT  เช่น แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้าน Software Hardware หรือ Network สำหรับระบบ IT ขององค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างราบลืน 

หน้าที่

 • ติดตั้ง Hardware และ Software
 • แก้ไขปัญหา Hardware, Software และ Network 
 • ลงโปรแกรมต่างๆ เช่น Windows office 
 • ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โน็ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์

2. IT Helpdesk

IT Helpdesk เป็นผู้มีหน้าที่รับปัญหาต่างๆจาก user หรือ ลูกค้า และให้บริการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ รวมทั้งการนำปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหา Solution ที่เหมาะสม 

หน้าที่

 • ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางโทรศัพท์หรืออีเมล
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะไกลผ่านเทคนิคการวิเคราะห์และคำถามที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดตามปัญหาและรายละเอียดที่ลูกค้าให้มา

หากสนใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในสายงาน IT ต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ : https://www.seek.com.au/career-advice/

สรุป

บุคลากรทางด้าน IT เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจอีกด้วย เราจึงหวังอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะจ้างคนในวงการ IT และอยากจะเพิ่มความเข้าใจในหน้าที่ต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะนำตัวเองเวลาสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานด้วยหลักการ STAR Model

การสัมภาษณ์งานเป็นประสบการณ์ที่หลายคนอาจรู้สึกว่าท้าทาย บางคนอาจกังวลกับคำถามที่คาดไม่ถึง หรืออาจสัมภาษณ์งานเป็นครั้งแรก

Jo

01 Jun 2024 | 1 นาทีอ่าน

ไขข้อสงสัยทำไมหลายคนเลือกใช้ Recruitment Agency ในเมื่อหางานเองได้

“ ถ้าต้องการหางานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ? “ คำถามที่ผู้หางานหลายคนคิดกับตัวเอง แน่นอนว่าการค้นหางานที่เหมาะกับตัวเองเป

Jo

15 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

แนะนำ 7 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ถ้าอยากก้าวหน้าในอนาคต

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ทำให้พนักงานต้องเรี

Jo

05 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

เริ่มงานใหม่อย่างไร ? ให้ประสบความสำเร็จ!!!

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการเริ่มงานใหม่ของทุกคนด้วยนะคะ แน่นอนว่าการเริ่มงานใหม่ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ ต้องเจอ

Jo

15 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

ทำไมกระบวนการ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพถึงสำคัญกว่าที่คุณคิด

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าวิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปขนาดไหน จะเป็นการทำงานแบบ Hybrid หรือ Flexible Work การมีพนักงานใหม่เข

Jo

23 Jan 2024 | 1 นาทีอ่าน