โบนัส

HR ห้ามพลาด! รวบรวมรูปแบบการให้โบนัสครอบคลุมสำหรับสาย Tech พร้อมวิธีคำนวณเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร

Jo

19 Dec 2023 | 1 นาทีอ่าน

เดินทางมาถึงสิ้นปีแล้ว มีพนักงานหลายคนที่กำลังรอคอยโบนัสสิ้นปีนี้จากบริษัทหลากหลายบริษัทอยู่ โบนัสเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้พนักงานเลือกสมัครเข้ามาร่วมงานกับบริษัทต่าง ๆ เป็นสวัสดิการทั้งใช้ดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามาร่วมงาน และเป็นปัจจัยที่ช่วยพนักงานตัดสินใจว่าจะทำต่อในบริษัทเดิมหรือไปต่อในบริษัทที่ให้โบนัสได้คุ้มค่ามากกว่าหรือไม่ ยิ่งกับงานด้านสาย Tech ที่ต้องการคนเก่ง ๆ มาทำงานในบริษัท โบนัสเลยเป็นสิ่งสำคัญมาก

การให้โบนัสของบริษัท มีความถี่ในการจ่ายโบนัสรูปแบบไหนบ้าง ?

โบนัสประจำปี

โบนัสประจำปีคือการส่งเสริม และสนับสนุนพนักงานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีก่อน โบนัสประจำปีสามารถเป็นเงินสด, หุ้นบริษัท, การส่งเสริมการเรียนรู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทตัดสินใจมอบให้แก่พนักงานได้ตามนโยบายของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งการจ่ายโบนัสประจำปีให้ก็จะมีปีละ 1 ครั้ง มักจ่ายกันช่วงสิ้นปี ไม่ก็ตรุษจีน หรือวันสำคัญอื่น ๆ

โบนัสประจำไตรมาส

โบนัสที่มอบให้กับพนักงานตามผลการทำงานในระยะเวลาของไตรมาส ซึ่งไตรมาสมักเป็นช่วงเวลาที่แบ่งปีออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน โดยปกติแล้วไตรมาสจะเป็นช่วงเวลาของ 3 เดือน ซึ่งบางบริษัทหรือองค์กรจะตั้งชื่อไตรมาสตามเดือน เช่น ไตรมาส 1 จะเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งมีส่วนน้อยที่ใช้ระบบนี้เพื่อแบ่งเบาภาระการจ่ายโบนัสเป็นเงินก้อนในคราวเดียว

โบนัสประจำปีแบบแบ่งงวด

เหมือนโบนัสประจำปีปกติ แต่จะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือกลางปี และปลายปี การมอบโบนัสในรูปแบบของเงินหรือสิ่งของอื่นๆ ให้กับพนักงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในปี การให้โบนัสแบบนี้เพื่อส่งเสริมและรักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี

โบนัสแบบ 2 ครั้ง ต่อปี

ถึงการมอบโบนัสให้กับพนักงานสองครั้งในแต่ละปี โบนัสแบบนี้มักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษัทหรือองค์กร แต่ละครั้งก็มีเกณฑ์ในการประเมินที่แตกต่างกันเช่น โบนัสปลายปีทุกคนอาจจะได้รับเท่าเทียมกัน แต่โบนัสกลางปีมักเป็นการประเมินตามศักยภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนอาจได้ไม่เท่า

โบนัสตามโปรเจกต์ หรือผลงานพิเศษ

บริษัทเทคโนโลยีบางแห่งอาจจ่ายโบนัสเมื่อมีโปรเจกต์หรือผลงานพิเศษที่สำเร็จลุล่วง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไตรมาสละครั้งหรือประจำปี เช่นเราทำโปรเจกต์งานได้สำเร็จ และผลออกมาได้ดี เราก็อาจจะได้รับโบนัสเพิ่มจากโปรเจกต์นั้น ๆ

โบนัสตามเหตุการณ์พิเศษ

ในบางกรณี โบนัสอาจถูกมอบในเหตุการณ์พิเศษ เช่น การเข้าสู่ตลาดหุ้น (IPO) หรือการเข้าซื้อกิจการ โบนัสที่มอบให้ตามเหตุการณ์พิเศษมักเป็นการแสดงความยินดีและส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่เป็นพิเศษนั้นมีความสำคัญ และได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือบริษัท

รูปแบบการจ่ายโบนัส พร้อมวิธีคำนวณ

โบนัสการันตี

ไม่มีสูตรคำนวณเฉพาะเจาะจง เนื่องจากโบนัสการันตีมักจะเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน เป็นโบนัสที่มีการระบุจำนวนเงินมาแล้วตั้งแต่แรก และรับรองว่าจะมอบให้กับพนักงานในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีมากหรือแย่มากก็ตาม ข้อดีคือ พนักงานจะวางใจเชื่อใจว่าจะได้รับโบนัสแน่ ๆ ตั้งแต่แรก

ตัวอย่าง

นาย B ทำงานในตำแหน่งData Analyst ที่บริษัทด้าน Tech ในประเทศไทย บริษัทมีนโยบายให้โบนัสการันตีทุกปีให้กับพนักงานทุกระดับ โดยโบนัสนี้ไม่ขึ้นอยู่กับผลประเมินผลงาน

การกำหนดโบนัสการันตี

โบนัสการันตีของนาย B ถูกกำหนดไว้ที่ 50,000 บาทต่อปี

การคำนวณโบนัส

บริษัทกำหนดว่าโบนัสการันตีจะถูกจ่ายเป็นสองงวดต่อปี คืองวดกลางปีและงวดปลายปี

โบนัสการันตีที่นาย B จะได้รับต่องวดจึงเป็นจำนวนเงิน ( 50,000 ÷ 2 ) = 25,000 บาท

นั้นหมายความว่า นาย B จะได้รับโบนัสการันตีจำนวน 25,000 บาทในงวดกลางปี และอีก 25,000 บาทในงวดปลายปี

ดังนั้น ในแต่ละปี นาย B จะได้รับโบนัสการันตีรวมทั้งสิ้น 50,000 บาทจากบริษัท โดยไม่ขึ้นอยู่กับผลประเมินผลงานของเขา

โบนัสที่ให้ตามผลประกอบการบริษัท

ตัวอย่าง

นาง C ทำงานเป็นผู้จัดการการตลาด Software House ในประเทศไทย บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัททุกปี โดยโบนัสนี้จะขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายรายได้ และกำไรของบริษัท

การกำหนดเป้าหมายผลประกอบการ

บริษัทกำหนดเป้าหมายรายได้ประจำปีที่ 100 ล้านบาท และเป้าหมายกำไรที่ 20 ล้านบาท

การคำนวณโบนัส

บริษัทกำหนดว่าหากบรรลุเป้าหมายรายได้ และกำไร โบนัสที่จะจ่ายเท่ากับ 5% ของเงินเดือนประจำปีของนาง C

เงินเดือนประจำปีของนาง C คือ 1.2 ล้านบาท

สมมติว่าบริษัทบรรลุเป้าหมาย

โบนัสตามผลประกอบการ : 5% × 1,200,000 = 60,000 บาท

หากบริษัทบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ นาง C ก็จะได้รับโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทจำนวน 60,000 บาทในปีนั้น

โบนัสตามศักยภาพพนักงาน

ตัวอย่าง

นาย A ทำงานในตำแหน่ง Software Engineer บริษัทกำหนดว่าโบนัสจะขึ้นอยู่กับการประเมินศักยภาพซึ่งประกอบด้วย :

 • ทักษะทางเทคนิค (40%)
 • ทักษะการสื่อสาร (20%)
 • การทำงานเป็นทีม (20%)
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา (20%)

การประเมิน

 • ทักษะทางเทคนิค : นาย A ได้คะแนน 4.5 จาก 5
 • ทักษะการสื่อสาร : ได้คะแนน 3.5 จาก 5
 • การทำงานเป็นทีม : ได้คะแนน 4 จาก 5
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา : ได้คะแนน 4 จาก 5

การคำนวณโบนัส

สมมติว่าโบนัสสูงสุด (โบนัสสูงสุดในบริษัทมักจะถูกกำหนดขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการ อายุงาน หรืออื่น ๆ) ที่นาย A สามารถได้รับคือ 100,000 บาท

 • ทักษะทางเทคนิค : ( 4.5/5 * 40% * 100,000\ ) = 36,000 บาท
 • ทักษะการสื่อสาร : ( 3.5/5 * 20% * 100,000\ ) = 14,000 บาท
 • การทำงานเป็นทีม : ( 4/5 * 20%* 100,000\ ) = 16,000 บาท
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา : ( 4/5 * 20% * 100,000\ ) = 16,000 บาท
 • รวมโบนัสที่นาย A จะได้รับคือ: 36,000 + 14,000 + 16,000 + 16,000 = 82,000 บาท

ดังนั้น จากการประเมินศักยภาพตามหัวข้อที่กำหนด นาย A จะได้รับโบนัสประจำปีจำนวน 82,000 บาทจากบริษัท

โบนัสให้ตามอายุงาน  

โบนัสที่มอบให้ตามอายุงานส่วนใหญ่เป็นกลไกการส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรเป็นระยะเวลานาน

ตัวอย่าง

นาย D ทำงานในตำแหน่ง System Engineer ที่บริษัทไอทีในประเทศไทย บริษัทนี้มีนโยบายให้โบนัสตามอายุงานของพนักงานเพื่อรางวัลความภักดี และการทุ่มเทในงาน

การกำหนดโบนัสตามอายุงาน

บริษัทกำหนดให้โบนัสตามอายุงานคิดเป็น 10,000 บาทต่อปีของการทำงาน นาย D ทำงานที่บริษัทมาแล้ว 5 ปี

การคำนวณโบนัส

โบนัสตามอายุงาน: 5 ปี × 10,000 บาท/ปี = 50,000 บาท

ดังนั้น ในปีนี้ นาย D จะได้รับโบนัสตามอายุงานจำนวน 50,000 บาท โดยโบนัสนี้เป็นการแสดงความขอบคุณจากบริษัทสำหรับปีที่เขาทุ่มเทให้กับงานและบริษัท

หุ้นบริษัท (ESOP)

ตัวอย่าง

นาง E เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท Startup ในประเทศไทย บริษัทมีนโยบายให้ตัวเลือกหุ้น (ESOP) กับพนักงานในตำแหน่งสำคัญเพื่อสร้างแรงจูงใจและให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทระยะยาว

การกำหนดตัวเลือกหุ้น ESOP

บริษัทมอบตัวเลือกหุ้นจำนวน 1,000 หุ้นให้กับนาง E ราคาตั้งต้น (strike price) ของหุ้นคือ 50 บาทต่อหุ้น สมมติว่าหลังจากหนึ่งปี ราคาตลาดของหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 100 บาทต่อหุ้น

การคำนวณโบนัสจาก ESOP

นาง E สามารถใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นที่ราคา 50 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากราคาตลาดปัจจุบันคือ 100 บาทต่อหุ้น นาง E จึงได้รับกำไรจากการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นทันที

การคำนวณกำไรจาก ESOP

กำไรต่อหุ้น: 100 บาท − 50 บาท = 50 บาท

กำไรรวม: 50 บาท/หุ้น × 1,000 หุ้น = 50,000 บาท

ดังนั้น, หากนาง E ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น ESOP ที่มีอยู่, เธอจะได้รับกำไรรวม 50,000 บาทจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น. เป็นการแสดงว่านาง E ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการมีส่วนร่วมในการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท

สินทรัพย์ทางเลือก

ตัวอย่าง

นาย F ทำงานเป็น Software Engineer ในบริษัท Tech Startup  บริษัทมีนโยบายให้โบนัสแบบสินทรัพย์ทางเลือกแก่พนักงานเพื่อเป็นการรางวัล และสร้างแรงจูงใจ

การกำหนดโบนัสแบบสินทรัพย์ทางเลือก

บริษัทเสนอโบนัสในรูปแบบของสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจไปกลับสำหรับท่องเที่ยวในต่างประเทศ, คูปองที่พักหรู, หรือสมาชิกฟิตเนสระดับพรีเมียม

การคำนวณมูลค่าโบนัส

สมมติว่านาย F เลือกตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจไปกลับสำหรับท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

มูลค่าของตั๋วเครื่องบินไปกลับ: ประมาณ 100,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้คูปองที่พักหรูมูลค่า 50,000 บาท

มูลค่าโบนัสรวม

โบนัสท่องเที่ยว : 100,000 บาท (ตั๋วเครื่องบิน) + 50,000 บาท (คูปองที่พัก) = 150,000 บาท

นาย F จะได้รับโบนัสแบบสินทรัพย์ทางเลือกที่มีมูลค่ารวม 150,000 บาท เป็นการรางวัลจากบริษัทสำหรับการทำงานที่เต็มไปด้วยความทุ่มเท และมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของบริษัท

โบนัสตามผลงาน และโปรเจกต์

ตัวอย่าง

นาง G ทำงานเป็น Project Manager ในบริษัทเทคโนโลยี บริษัทมีนโยบายให้โบนัสตามผลงานและความสำเร็จของโปรเจกต์ที่พนักงานรับผิดชอบ

การกำหนดโบนัสตามผลงานและโปรเจกต์

 • บริษัทกำหนดให้โบนัสจะขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายและคุณภาพของโปรเจกต์
 • โปรเจกต์ที่นาง G รับผิดชอบมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกำหนดเวลาส่งมอบ

การคำนวณโบนัส

 • สมมติว่าโปรเจกต์ของนาง G มีการประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายที่ 90% และคุณภาพของงานอยู่ที่ 95%
 • โบนัสสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับโปรเจกต์นี้คือ 80,000 บาท

การคำนวณโบนัส

 • โบนัสตามความสำเร็จของโปรเจกต์ :  ( 90% × 80,000 บาท\ ) = 72,000 บาท
 • โบนัสตามคุณภาพของงาน : ( 95% × 80,000 บาท\ ) = 76,000 บาท
 • โบนัสที่นาง G จะได้รับจะเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งสองค่า : ( 72,000 + 76,000 ) ÷ 2 = 74,000 บาท

จากการที่โปรเจกต์ของนาง G บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพของงานที่สูง เธอจะได้รับโบนัสจากโปรเจกต์นี้จำนวน 74,000 บาท

ตัวเลือกหุ้นและส่วนแบ่งในบริษัท

 โบนัสในรูปแบบของตัวเลือกหุ้น (stock options) หรือส่วนแบ่งในบริษัทเป็นที่นิยมในบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต

ตัวอย่าง

นาย H เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาวุโสในบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ บริษัทมีนโยบายมอบตัวเลือกหุ้นและส่วนแบ่งในบริษัทให้กับพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท

การกำหนดตัวเลือกหุ้นและส่วนแบ่งในบริษัท

 • นาย H ได้รับตัวเลือกหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น โดยมีราคาตั้งต้น (strike price) ที่ 20 บาทต่อหุ้น
 • นอกจากนี้ นาย H ยังได้รับส่วนแบ่งในบริษัทเป็นเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่จะได้หลังจากบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

การคำนวณโบนัสจากตัวเลือกหุ้นและส่วนแบ่งในบริษัท

สมมติว่าหลังจากสามปี ราคาตลาดของหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 50 บาทต่อหุ้น

ตัวเลือกหุ้น (Stock Options)

กำไรต่อหุ้น: 50 บาท − 20 บาท = 30 บาท

กำไรรวม: 30 บาท/หุ้น × 2,000 หุ้น = 60,000 บาท

ส่วนแบ่งในบริษัท

 • ถ้าสมมติว่านาย H ได้รับส่วนแบ่ง 0.5% ของบริษัท และมูลค่าตลาดของบริษัทหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์คือ 200 ล้านบาท
 • มูลค่าส่วนแบ่ง: 0.5 = 1,000,000 บาท

นาย H จะได้รับกำไรรวม 60,000 บาทจากตัวเลือกหุ้น และมูลค่าส่วนแบ่งในบริษัทเป็นเงิน 1,000,000 บาท เป็นรางวัลจากการมีส่วนร่วมในการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท

การกำหนดโบนัสเชิงนวัตกรรม

โบนัสเชิงนวัตกรรมจะถูกมอบให้กับพนักงานหรือทีมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, หรือเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อการเติบโตหรือประสิทธิภาพของบริษัท

ตัวอย่าง

สมมติว่า I และทีมของ I พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้อย่างมาก

การคำนวณโบนัส

 • โบนัสเชิงนวัตกรรมถูกกำหนดไว้ที่ 200,000 บาทสำหรับทีมที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบอย่างมาก
 • โบนัสนี้จะถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมให้กับทุกคนในทีม

 การคำนวณโบนัส

 • สมมติว่าทีมของ I มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน
 • โบนัสต่อคน: 200,000 บาท ÷ 5 คน = 40,000 บาทต่อคน

ดังนั้น I และสมาชิกในทีมของ I จะได้รับโบนัสเชิงนวัตกรรมจำนวน 40,000 บาทต่อคน เป็นการรางวัลและการยอมรับผลงานนวัตกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้น

โบนัสแบบเลือกได้ (flexible bonus)

พนักงานสามารถเลือกรูปแบบโบนัสที่ต้องการก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่บริษัทเทคโนโลยีนำมาใช้

ตัวอย่าง

นาย J เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทไอทีขนาดใหญ่ บริษัทมีนโยบายมอบโบนัสแบบเลือกได้เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกรูปแบบโบนัสที่ต้องการตามความต้องการส่วนบุคคล และสถานการณ์ของตนเอง

การกำหนดโบนัสแบบเลือกได้

 • บริษัทกำหนดให้พนักงานสามารถเลือกโบนัสในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินสด, วันหยุดพิเศษ, หุ้นของบริษัท, คูปองที่พัก, หรือตั๋วเครื่องบิน
 • มูลค่าโบนัสที่พนักงานสามารถเลือกรับได้ถูกกำหนดไว้ที่ 100,000 บาท

การเลือกและการคำนวณโบนัส

นาย J เลือกที่จะแบ่งโบนัสของเขาเป็นสองส่วน:

ส่วนที่ 1: เงินสด

 • นาย J เลือกที่จะรับ 50% ของโบนัสเป็นเงินสด
 • โบนัสเงินสด: 50% × 100,000 บาท = 50,000 บาท

ส่วนที่ 2: วันหยุดพิเศษ

 • นาย J เลือกที่จะใช้ 50% ของโบนัสเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดพิเศษ
 • สมมติว่ามูลค่าของหนึ่งวันหยุดคือ 10,000 บาท
 • วันหยุดพิเศษ : 50,000 บาท ÷10,000 บาท/วัน = 5 วัน

ดังนั้น, นาย J จะได้รับโบนัสเงินสดจำนวน 50,000 บาทและวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม 5 วัน เป็นการใช้ประโยชน์จากโบนัสแบบเลือกได้ที่ตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของเขา.

โบนัสแบบทีม

โบนัสที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของโปรเจกต์หรือเป้าหมายร่วมกัน

ตัวอย่าง

นาย K เป็นหัวหน้าทีมการตลาดในบริษัทซอฟต์แวร์ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสแบบทีมเพื่อรางวัลแก่ทีมที่บรรลุเป้าหมายโครงการหรือทำงานโครงการอย่างเป็นเยี่ยม

การกำหนดโบนัสแบบทีม

 • โบนัสแบบทีมจะถูกกำหนดให้กับทีมที่บรรลุหรือเกินเป้าหมายการตลาดที่กำหนดไว้
 • มูลค่าโบนัสรวมที่ทีมสามารถได้รับคือ 300,000 บาท

การคำนวณโบนัส

สมมติว่าทีมของนาย K บรรลุเป้าหมายโครงการอย่างเต็มที่

การแบ่งโบนัส

 • ทีมของนาย K มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน
 • จะได้โบนัสต่อคน :  ( 300,000 บาท ÷ 6 คน ) = 50,000 บาทต่อคน

เท่ากับว่านาย K และสมาชิกในทีมจะได้รับโบนัสจากการบรรลุเป้าหมายของโครงการจำนวน 50,000 บาทต่อคน โบนัสนี้เป็นการยอมรับความสำเร็จของทีมและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงาน

 • ช่วยส่งเสริมการทำงานของพนักงาน : โบนัสเป็นอีกวิธีที่เราใช้ช่วยจูงใจให้พนักงานในบริษัททำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เพราะพนักงานจะมีจุดมุ่งหมายที่กำหนัดไว้ในใจของตัวเองเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งโบนัส
 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท : หากเราจ่ายโบนัสตามผลงาน จะช่วยให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มขึ้น และเป้าหมายของบริษัทที่เราตั้งไว้นั้นจะสำเร็จได้อย่างดี
 • ช่วยปรับพฤติกรรมพนักงาน : การที่บริษัทจ่ายโบนัสอย่างชัดเจน จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อบริษัทเอง
 • สร้างความรู้สึกดีแก่พนักงาน : การได้รับโบนัสจะก่อให้เกิดความรู้สึกดีในการทำงานต่อภายในบริษัท ทำให้พนักงานเรารู้สึกถึงความคุ้มค่าในการทำงานที่ผ่านมา
 • ช่วยรักษาพนักงานเก่าที่ทำงานดีไว้ : การจ่ายโบนัสที่เหมาะสม และมีการจ่ายโบนัสที่ชัดเจนว่าเราจะจ่ายแน่ๆ ทำให้พนักงานยังคงอยากทำงานกับเราต่อไป

การที่เราจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และชัดเจนจะช่วยให้พนักงานมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น แถมยังสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานให้แก่ทุกคนในบริษัท

การคิดโบนัสให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ HR

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผล :

Hr ควรใช้ข้อมูลการทำงานของพนักงานมาเพื่อติดตามผล และเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อจะช่วยในการจัดสรรโบนัสให้มีความโปร่งใสในการจัดแจงโบนัส เช่น ในแต่ละเดือนควรมีการประเมินผลการทำงาน กาาตรวจดูโครงการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบว่าสำเร็จหรือไม่ 

 1. การสื่อสารที่ชัดเจนกับพนักงาน :

บริษัทควรมีการอธิบายถึงนโยบายโบนัสของบริษัทให้พนักงานเข้าใจ รวมถึงบอกเป้าหมายของบริษัทที่มีโบนัสสนับสนุนแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงโบนัสที่หลากหลายที่เขาจะได้รับจากบริษัท และควรใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อสื่อสาร เช่น การประชุม, อีเมล, และเว็บไซต์ภายในบริษัท เพื่อให้ข้อมูลถึงพนักงานทุกคน

 1. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ :

กำหนดเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจน และก็ควรสอดคล้องไปกับเป้าหมายของโบนัสด้วย ควรเป็นเป้าหมายที่พนักงานทำได้จริงเป้าหมายที่เป็นไปได้แก่บริษัท คำนึงถึงข้อจำกัดที่เรามีอยู่ เช่น เวลาที่มี จำนวนคน หรือ ทรัพยากรของบริษัท

 1. การปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน :

มีการประเมินผลงานการทำงานของพนักงานที่ยุติธรรม เพื่อให้การคิดโบนัสควบคู่ไปกับผลงานของพนักงาน มีการปรับปรุงและเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้ากับตำแหน่งงานของพนักงานที่หลากหลาย จะช่วยให้พนักงานทำงานออกมาอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. มีนโยบายที่ยืดหยุ่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง :

ปรับปรุงนโยบายบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดอุตสาหกรรมตลอด และควรสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานบริษัท จะช่วยให้องค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ และทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

สรุป

โบนัสเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในสวัสดิการที่พนักงานจะเลือกมองหาเป็นอย่างแรกในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ Hr ควรเลือกให้โบนัสให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เนื่องจากโบนัสนั้นช่วยในการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาทำงานภายในองค์กรได้ และยังคงรักษาพนักงานเก่าให้ยังคงทำงานกับเราต่อไป และ Hr ควรประเมินการให้โบนัสอย่างเหมาะสมและยุติธรรม เพื่อให้โบนัสนั้นเหมาะสมกับศักยภาพของพนักงานที่ทำงานแต่ละตำแหน่ง และเพื่อความพึงพอใจของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในบริษัท

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัยทำไมหลายคนเลือกใช้ Recruitment Agency ในเมื่อหางานเองได้

“ ถ้าต้องการหางานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ? “ คำถามที่ผู้หางานหลายคนคิดกับตัวเอง แน่นอนว่าการค้นหางานที่เหมาะกับตัวเองเป

Jo

15 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

เคล็ดไม่ลับสำหรับองค์กร เพื่อลดจำนวนพนักงานลาออก !

ในยุคที่ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากขึ้น การทำงานในบริ

Jo

11 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

กลยุทธ์ดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์กร

ในสภาวะที่ตลาดกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก บริษัทหลายแห่งแย่งกันยื่นข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงาน การเส

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

เจาะลึกการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานยังไงให้มืออาชีพ

การได้เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานจะช่วยให้เราได้เป็นผู้สมัครที่มืออาชีพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรก หรือไม่ใช่

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

ทำไมกระบวนการ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพถึงสำคัญกว่าที่คุณคิด

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าวิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปขนาดไหน จะเป็นการทำงานแบบ Hybrid หรือ Flexible Work การมีพนักงานใหม่เข

Jo

23 Jan 2024 | 1 นาทีอ่าน