องค์กรห้ามพลาด! การสร้าง Diversity ในอุตสาหกรรม Tech

Jo

25 Jul 2023 | 1 นาทีอ่าน

เมื่อความหลากหลายกลายเป็นเรื่องสำคัญเชิงกลยุทธ์ บริษัทต่าง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับความหลากหลายเพื่อสร้างทีมที่มีชีวิตชีวา และมีความสุขที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นตัวช่วยในการสร้างแรงผลักดันเบื้องหลังนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรที่จะส่งผลไปถึงความพึงพอใจของลูกค้า

ปัจจุบันการแข่งขันกันในบริษัทต่าง ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา หลายบริษัทต้องการคนที่เก่งมาทำงานด้วย รวมไปถึงการที่มีคนที่มีความสามารถหลากหลายในการทำงานจะช่วยให้บริษัทนั้นมีการขับเคลื่อนที่หลากหลาย การให้ความสำคัญกับพนักงานและสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นอีกสิ่งที่ควรตระหนักรู้ และเริ่มใช้แนวทางใหม่นี้ในการจัดหาพนักงานหรือการปรับแผนในองค์กรให้มีความหลากหลายมากขึ้น

Diversity คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ?

Diversity คือ ความหลากหลายของผู้คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

  • อายุ 
  • เพศกำเนิด
  • ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ 
  • สีผิว 
  • การศึกษา วัฒนธรรม สังคม 
  • ความพิการ ความเจ็บป่วย 
  • รสนิยมทางเพศ 
  • สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม 
  • ความเห็นทางการเมือง

โดยองค์กรควรต้องมีข้อนี้เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย ด้านระเบียบปฏิบัติ ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม รวมไปถึงการรักษาบุคลากร ซึ่งหากองค์กรสามารถทำตรงนี้ได้ นอกจากจะเป็นการทำให้พนักงานได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาค และสร้างสรรค์สังคมการทำงานที่ดีแล้ว องค์กรยังได้ประโยชน์เชิงธุรกิจมากมาย 

วันนี้ Talance ได้รวบรวมข้อมูลที่มีมาให้คุณในเรื่องประโยชน์ของการมี Diversity ในองค์กร เพื่อที่องค์กรของคุณจะได้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันสูงนี้

ที่มา :techsauce.co 

ประโยชน์ของการสร้าง Diversity ในอุตสาหกรรม Techที่องค์กรไม่ควรพลาด

1.เพิ่มความสามารถองค์กรด้วยการมองหาคนใหม่ๆ

พนักงานใหม่ๆที่น่าสนใจอาจไม่ได้หาได้จากที่เดิมๆที่เราเคยหา การที่ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้เรามีโอกาสในการขยายการเข้าถึงกับแรงงานในที่ต่างๆ หรือการขยายกลุ่มผู้สมัครขององค์กร เพื่อสร้างเครือข่ายที่กว้างขึ้น ช่วยให้เราสามารถหาผู้สมัครที่อาจไม่ได้ถนัดในด้านเดียว แต่อาจมีความสามารถที่หลากหลาย เช่นการให้พนักงานผู้หญิงมาทำโปรเจ็คงานที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ  

2. การรวมความหลากหลายในวัฒนธรรมบริษัท

ความหลากหลาย ความเสมอภาค การที่องค์กรมีการพยายามในการให้พนักงานนั้นรู้เข้าใจถึงความหลากหลาย หรือการมุ่งมั่นที่จะจ้างคนที่มีความสามารถไม่ซ้ำกัน และทำได้หลากหลาย หาพนักงานที่มีสัญชาติ ภาษาที่หลากหลาย อาจเพิ่มความสามารถในการขยายองค์กรอีกด้วย หรือการจัดกิจกรรมที่มีตามวันสำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจใน Diversity ต่างๆของวันสำคัญนั้น

3. ลดข้อจำกัดในการจ้างงานเพื่อการเปิดกว้าง

ในทุกกระบวนการจ้างงาน บริษัทต่างๆ มักตั้งข้อจำกัดในการรับพนักงานหนึ่งคนเสมอ ถึงบางข้อจะไม่ใช่ความตั้งใจของผู้จัดการที่จ้างงานนั้นตั้งใจมาก็ตาม แต่ถ้าลองลดข้อจำกัดในบางข้อออก เช่นเรื่องภาษา สัญชาติ จะทำให้เราได้คนที่ถนัดภาษาอื่นมาเพิ่ม หรือในด้านการทำงาน คืออาจลองเปลี่ยนวิธีการเขียนโฆษณางานบางงานให้เป็นภาษาที่คนเข้าใจง่ายเข้าถึงง่าย เพื่อให้ดึงดูดคนอื่นได้มากขึ้น 

4. เปลี่ยนเป้าหมายในการจ้างงานให้หลากหลายขึ้น

องค์กรควรกำหนดแผนในการจ้างพนักงานว่าต้องการพนักงานที่รอบรู้ในเรื่องไหน เพื่อความหลากหลายของข้อมูลในการทำงาน โดยองค์กรอาจจะต้องมองหาพนักงานที่เข้าใจในงานนั้นจริงๆไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ การหาคนที่เข้าใจในความหลากหลายนั้นจะช่วยให้เราลงลึกถึงงานนั้นได้ หรือการติดตามข้อมูลในการทำงานของพนักงานจะทำให้เราเห็นปัญหาที่พนักงานต้องพบเจอ เพราะบางปัญหาหากไปทำการติดตามการทำงานจะไม่พบถึงมันเลย นั่นจะทำให้เราสามารถลงไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้

5. พัฒนาความสามารถที่หลากหลายภายในองค์กร

พัฒนาความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ในบริษัทเพื่อการเข้าถึงความหลากหลายต่างๆ จะช่วยให้ทั้งพนักงานที่เป็นหัวหน้างานหรือพนักงานตำแหน่งอื่นๆเข้าใจถึง Diversity ต่างๆที่องค์กรต้องการ เช่นการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มีการเข้าใจในการทำงานมากขึ้น หรือสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ผู้คนสามารถพูดได้คุยกันได้อย่างเปิดเผย ปรับตารางงานให้ยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น

สรุป

การมี Diversity ต่างๆในองค์กรจะช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่หลากหลาย และมีแนวทางงานที่ไม่วนอยู่ในแบบเดิม ทั้งองค์กร และตัวพนักงานเองจะมีการพัฒนาความสามารถกันอยู่ตลอด ทำให้พนักงานมีความเข้าใจถึงความหลากหลายที่องค์กรนั้นต้องการให้มีภายในองค์กร และตามทันความหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ทำให้องค์กร และพนักงานจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจกับความหลากหลายนั้นได้อย่างมีคุณภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัยทำไมหลายคนเลือกใช้ Recruitment Agency ในเมื่อหางานเองได้

“ ถ้าต้องการหางานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ? “ คำถามที่ผู้หางานหลายคนคิดกับตัวเอง แน่นอนว่าการค้นหางานที่เหมาะกับตัวเองเป

Jo

15 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

เคล็ดไม่ลับสำหรับองค์กร เพื่อลดจำนวนพนักงานลาออก !

ในยุคที่ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากขึ้น การทำงานในบริ

Jo

11 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

กลยุทธ์ดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์กร

ในสภาวะที่ตลาดกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก บริษัทหลายแห่งแย่งกันยื่นข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงาน การเส

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

เจาะลึกการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานยังไงให้มืออาชีพ

การได้เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานจะช่วยให้เราได้เป็นผู้สมัครที่มืออาชีพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรก หรือไม่ใช่

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

ทำไมกระบวนการ Onboarding ที่มีประสิทธิภาพถึงสำคัญกว่าที่คุณคิด

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าวิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปขนาดไหน จะเป็นการทำงานแบบ Hybrid หรือ Flexible Work การมีพนักงานใหม่เข

Jo

23 Jan 2024 | 1 นาทีอ่าน