Why must be Data-Driven Organization

ทำไมองค์กรยุคใหม่ต้องเป็น Data-Driven Organization และมีความสําคัญอย่างไร

Jo

26 May 2023 | 1 นาทีอ่าน

ในยุคที่ดิจิทัลเติบโตและเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การมีข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการรวบรวมและนำข้อมูลที่เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างความได้เปรียบ มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง Data-Driven Organization ก็จะได้เปรียบกว่า ทั้งในด้านการแข่งขันและการพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ เราจะพามาคุณมาร่วมการเดินทางที่น่าสนใจขององค์กรที่นำข้อมูลมาเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ สู่การเป็น Data-Driven Organization โดยเรามาเปิดเผยข้อดีและข้อเสีย เจาะลึกไปถึงวิธีการ พร้อมยก Case study ของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาตีแผ่ให้กระจ่าง

Data-Driven Organization  คืออะไร

Data-Driven Organization  คืออะไร

ที่มา : hexacta

Data-Driven Organization คือ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการดำเนินงานในทุกระดับ โดยข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องมีความเกี่ยวข้อง ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุม และละเอียด เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำข้อมูลเข้ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Database ที่มีความยืดหยุ่น นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย เช่น Machine Learning และ Big Data Analytics เพื่อเป็นแนวทางในการสกัดความรู้และเห็นภาพรวมขององค์กรจากข้อมูลที่มีอยู่

การเป็น Data-Driven Organization ช่วยให้องค์กรเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านพฤติกรรม ประสบการณ์การใช้งาน และแนวโน้มของตลาด ด้วยการจัดทำระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การจับต้องลูกค้า ธุรกรรมการขาย แคมเปญการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นข้อมูลที่มีความหมายผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการตีความเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ การเป็น Data-Driven Organization ยังช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาวได้

Data-Driven Organization สำคัญอย่างไร

การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความสำคัญด้วยเหตุผลทางธุรกิจมากมาย เช่น

 • ตัดสินใจได้ดีขึ้น

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถเลือกตามข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสันนิษฐานหรือความคิดเห็นส่วนตัว เนื่องด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร จะได้ Insight หรือข้อมูลเชิงลึก อันนำมาซึ่งการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง ส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 • มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะมีการปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถระบุการทำงานส่วนที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ และส่วนที่ควรปรับปรุงภายในการดำเนินงานขององค์กรได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ จะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ได้ ทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมดีขึ้น ทั้งยังทำงานในเชิงรุกได้ดีขึ้นอีกด้วย

 • เข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รูปแบบพฤติกรรม ความชอบ และข้อเสนอแนะ ซึ่งช่วยปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและตรงเป้าหมาย องค์กรสามารถเพิ่มความพึงพอใจ ความภักดี และรักษาลูกค้าไว้ได้

 • ก้าวนำในวงการธุรกิจ

ตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงเป็นอย่างมาก องค์กรที่นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีความได้เปรียบ ทั้งข้อมูลเชิงลึกที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้า และกลยุทธ์ของคู่แข่ง ทำให้องค์กรสามารถปรับข้อเสนอในเชิงรุกเพื่อนำหน้าคู่แข่งและปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้มากขึ้น นั่นหมายความว่า องค์กรมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถระบุแนวโน้มที่เกิดจะขึ้นได้ ไปจนถึงคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ขึ้น จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 • จัดการบริหารความเสี่ยงได้อย่างฉับไว 

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถประเมินและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังและเรียลไทม์ องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คาดการณ์ผลลัพธ์ และใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยง วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยลดผลกระทบของความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถขององค์กรในการรับมือกับความไม่แน่นอนได้

ข้อดี-ข้อเสียของการเป็น Data-Driven Organization 

ข้อดี

 • ตัดสินใจอย่างแม่นยำได้โดยง่าย เนื่องจากมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความเป็นกลาง ทำให้ตัดสินใจได้เฉียบขาด
 • ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลเผยให้เห็นถึงโอกาสในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ ในดำเนินงานได้
 • คาดการณ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ เช่น คาดการณ์แนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ปรับปรุงความเข้าใจที่มีต่อลูกค้า ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • มีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสามารถทำให้ได้ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจและเหนือกว่าคู่แข่งที่ไม่มีการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

 • ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเข้าไปจัดการข้อมูลในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยได้
 • ยึดติดเทคโนโลยีมากเกินไป เมื่อเทคโนโลยีที่ใช้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค อาจส่งผลกระทบไปยังการเข้าถึงและความถูกต้องของข้อมูลด้วย
 • พึ่งพาข้อมูลมากเกินไป อาจทำให้บุคคลในองค์กรละเลยสัญชาตญาณ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการตัดสินใจ เพราะเคยชินกับการตัดสินใจจากข้อมูลที่มี
 • มีความท้าทายในการดำเนินการเพื่อเป็น Data-Driven Organization เพราะการผลักดันให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขึ้นภายในองค์กร รวมไปถึงยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่งก็จำเป็นต้องลงทุนและเตรียมตัวจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • เกิดภาวะข้อมูลท่วมท้น (Data Overload) อย่างที่รู้กันว่า อะไรที่มากเกินไปนั้นไม่ใช่เรื่องดี เพราะการที่องค์กรรวบรวมข้อมูลมาเป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลลดลง แยกแยะข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างยากลำบาก ทำให้การตัดสินใจแย่ลง

จะผลักดันองค์กรให้เป็น Data-Driven Organization ต้องคำนึงถึงด้านใดบ้าง

 • วัฒนธรรมการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ (Data Culture)

สร้างความเข้าใจและทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญของข้อมูลที่มีต่อการตัดสินใจ และส่งเสริมให้พนักงานใช้ข้อมูลประกอบการทำงานในทุกระดับ

 • โครงสร้างข้อมูล (Data Infrastructure)

ต้องมีการสร้างและบำรุงรักษา Database และจัดการข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 • การธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

เป็นการบริหารจัดการและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญและสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะมีคุณภาพสูงตลอด Lifecycle 

 • ความรู้และเข้าใจเรื่องข้อมูล (Data Literacy)

ทุกคนในองค์กรควรจะมีทักษะในการอ่าน วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น

 • กลยุทธ์ข้อมูล (Data Strategy)

ต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อรองรับพันธกิจขององค์กร

5 วิธี สู่การเป็น Data-Driven Organization

หากต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้มีการตัดสินใจและข้อมูลเชิงลึกในเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น การผลักดันองค์กรให้เป็น “Data-Driven Organization” จึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนหลัก ๆ ที่เราสรุปไว้ดังต่อไปนี้ได้เลย

 1. สร้าง Data-Driven Culture ภายในองค์กร

ก่อนอื่นควรเริ่มจากการส่งเสริมให้ภายในองค์กรมีสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่มีมูลค่าแก่องค์กร พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทของข้อมูที่มีต่อการตัดสินใจ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจแก่ทุกคนในองค์กร

 1. สร้าง Data Infrastructure ที่แข็งแกร่ง

การมีโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรลงทุนกับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ Database, Data Warehouse และเครื่องมือ Data Analytics

 1. นำการ Data Governance เข้ามาใช้

กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และคุณภาพของข้อมูล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 1. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

การวิเคราะห์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการลงทุนกับทักษะของ Data Science ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากันเองภายในองค์กร หรือจ้างงานเข้ามา เพราะทักษะนี้มีค่าเป็นอย่างยิ่งกับการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อันมาจากข้อมูลที่องค์กรรวบรวมไว้

 1. ปลูกฝังนิสัยการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ

ให้ทุกคนในองค์กรใช้ข้อมูลเป็นตัวนำทาง ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับการทำงาน ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินงานในแต่ละวัน

มาดู Case study ของผู้ประสบความสำเร็จกันเถอะ!

เราได้รวบรวมความสำเร็จของบริษัทที่นำข้อมูลมาใช้ประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาดที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจมาไว้ให้แล้ว

Netflix

Netflix

ที่มา :recostrea

หากคุณเคยใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์อย่าง Netflix ต้องเคยเห็นหน้าแรกที่นำเสนอคอนเทนต์ที่ถูกใจตามสไตล์ในการรับชมของคุณ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า Netflix นำข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้มาใช้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้ใช้งานใช้เวลาอยู่กับแพลตฟอร์มมากขึ้นและดึงดูดผู้ใช้ใหม่ ๆ มาอย่างสม่ำเสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารของ Netflix เปิดเผยว่า ความสำเร็จของ “House of Cards” ในปี 2013 มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้ Netflix โดยพิจารณาจากเนื้อหาของซีรีส์โทรทัศน์ต้นฉบับของอังกฤษที่ประสบความสำเร็จ ในกลุ่มประชากรที่คล้ายคลึงกัน

ปัจจุบันนี้ Netflix ยังคงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจในการเขียนโปรแกรม เหตุนี้เอง Netflix จึงเหนือกว่าคู่แข่งที่อาศัยความรู้สึกในการดำเนินงาน พร้อมเข้าควบคุมราคาสูงสุดและส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจสตรีมมิ่งได้

Uber

Uber

ที่มา : promaticsindia

Uber ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญต่อธุรกิจ อย่างการจับคู่ระหว่างผู้โดยสารกับคนขับ Uber แต่ในท้ายที่สุด Uber ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยการเชื่อมต่อระหว่างผู้โดยสารกับคนขับที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการรถที่รวดเร็วทันใจในราคาย่อมเยาแก่ผู้บริโภค

ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนขับได้รับรายได้ที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างอิสระ และเพื่อให้มีระบบการจับคู่ที่ได้ประสิทธิภาพ Uber จึงเลือกใช้ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติที่รวบรวมข้อมูลคำขอของผู้โดยสารจากสถานที่ต่าง ๆ และสร้าง Temperature Map สำหรับคนขับ ที่ช่วยระบุพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการสูงได้ 

นอกจากนี้ Uber ยังใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของคนขับ เช่น ระบุความเร็วของรถแต่ละคันว่ามีการเร่งความเร็วเพื่อแข่งขันกันแย่งผู้โดยสารหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นี้จะเป็นประเด็นถกเถียง แต่ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า Uber ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่

Google 

Google ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านความสามารถในการช่วยนำทางข้อมูลที่ยอดเยี่ยม และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถในการค้นหาผ่านหน้าเว็บจำนวนมหาศาลเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำภายในเสี้ยววินาที

ถึงกระนั้นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Google ไม่ได้ใช้เพียงกับการค้นหาเว็บ แต่ยังแทรกซึมอยู่ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจของ Google อีกมากมาย และหนึ่งในนั้นก็ครอบคลุมถึงทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ Google เข้าใจพนักงานได้เป็นอย่างดี มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการจัดการบุคคล พร้อมทั้งรับประกันว่าตนสามารถรักษาพนักงานที่มีประสิทธิผลสูงไว้อย่างแน่น เหนียวได้แน่นอน

Google ยังใช้ Data science ในด้านต่าง ๆ เช่น การสรรหา การตรวจสอบประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เช่น การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของพนักงานในการขยายวันลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง จาก 12 สัปดาห์ เป็น 18 สัปดาห์ ส่งผลให้อัตราการลาหลังคลอดของพนักงานลดลงอย่างมากถึง 50%

โดยรวมแล้ว การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญของ Google ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการบุคลากร เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน และผลักดันความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

อาชีพใดบ้างที่จำเป็นต่อ Data-Driven Organization 

Data Analysts

มีหน้าที่จัดการและดัดแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เพื่อค้นหาแนวโน้มอาจรวมถึงการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำธุรกิจด้วย จะเห็นว่าการวิเคราะห์ของพวกเขาสามารถช่วยให้องค์กรตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด

Data Scientists

มีบทบาทสำคัญในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ อัลกอริทึม และระบบเพื่อสกัดความรู้และข้อมูลเชิงลึกจาก Structured กับ Unstructured Data รวมถึงใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แก่องค์กร

Business Intelligence Analysts

มีบทบาทในการนำข้อมูลมาใช้ช่วยระบุแนวโน้มของตลาดและธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาภาพจุดยืนขององค์กรที่ชัดเจน และให้ข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

Data Engineers

ถือเป็นแกนหลักของ Data-Driven Organization เลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีบทบาทหลักในการพัฒนา, ออกแบบ, สร้าง, ทดสอบ และบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมข้อมูล เช่น Database และระบบประมวลผลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังคอยรับประกันความพร้อมใช้งานและการไหลของข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

Chief Data Officers (CDOs)

ในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่จริงจังกับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล CDO อาจมีความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ข้อมูล, ดูแล Data Stragegy หรือ กลยุทธ์ข้อมูล, นโยบาย และการกำกับดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

โลกของเราเต็มไปด้วยข้อมูลและมีแต่จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเริ่มปรับตัวให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เพราะการมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งผลให้องค์กรทำการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามการจะพลิกโฉมองค์กรให้เป็น Data-Driven Organization นั้น อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกองค์กร เพราะเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลา ทรัพยากร และความมุ่งมั่น ขอเพียงยึดแนวทางและกรอบความคิดที่ถูกต้อง รับรองว่าคุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและใช้พลังของข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตอบคำถามที่ HR ควรรู้ Employer Branding คืออะไร ? ทำแล้วได้อะไรบ้าง ?

ตลาดการจ้างงานในปัจจุบันกำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤต เนื่องจากพนักงานหลายคนต่างพากันลาออกจนเกิดการ Turnover Rate ซึ่งถือเป็นเร

Jo

06 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

ปัจจัยที่ทำให้คนเก่งลาออกสูง!พร้อมแนวทางรักษาบุคลากร

ปัจจุบันอาชีพสาย IT เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงสวนกระแสการ Layoff พนักงาน โดยมีสถิติต่างๆที่น่าสนใจดังนี้:  

Jo

27 Jul 2023 | 1 นาทีอ่าน

รู้จักใช้ Digital Technology ถ้าอยากให้ธุรกิจชนะคู่แข่ง

พฤติกรรมของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน จากการค้นหาและการแชร์ข้อมูลสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้บริ

Jo

12 Mar 2023 | 1 นาทีอ่าน

How To Be Scalable Software House

หากคิดถึงการเติบโตของธุรกิจ คงหนีไม่พ้นแนวคิดการ Scaleup Business ซึ่งเป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานที่บริษัทด้าน Technology หรือ

Jo

19 Feb 2023 | 1 นาทีอ่าน

รู้จักกับ Total Experience (TX) กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์แบบครบวงจร

เมื่อเอ่ยถึง Total Experience (TX) หลายคนอาจไม่คุ้นชินหรือรู้จักมันมากนัก แต่จริง ๆ แล้วใครจะรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่า TX ได