How to hire Apache Kafka Developer

Talance Hiring Guide : Apache Kafka Developer #22

Jo

23 May 2023 | 2 นาทีอ่าน

ในยุคที่มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไวมาก การเลือกใช้แพลตฟอร์มที่จะสามารถช่วยจัดการข้อมูลปริมาณมากให้เข้าสู่ระบบเพื่อส่งให้กับผู้รับได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เพราะหากมีระบบที่ดีแล้วก็จะช่วยให้องค์กรเติบโตต่อไปได้ ซึ่งแพลตฟอร์มนั้นก็คือ Apache Kafka ที่มีประโยชน์อย่างมากในการทำงานประมวลผลข้อมูล

ในบทความนี้ Talance จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Apache Kafka ให้มากขึ้นเพื่อจะได้รู้ถึงประโยชน์และเทคนิคดี ๆ สำหรับการจ้างงาน Apache Kafka Developer 

Apache Kafka คืออะไร?

Apache Kafka คือ แพลตฟอร์มการจัดการและการสื่อสารข้อมูลแบบแพร่กระจาย หรือ Distributed message queue แบบ Open-source ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับและประมวลผลข้อมูลสตรีมมิงได้อย่างรวดเร็ว แต่เดิมพัฒนาจากบริษัท LinkedIn และถูกเขียนด้วยภาษาโปรแกรมอย่าง Java และ Scala โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเพื่อช่วยแยกการสื่อสารระหว่างระบบแต่ละอันที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบพิเศษ ช่วยลดความยุ่งยากของการทำงานได้เพราะเมื่อระบบต้องการข้อมูลตรงไหนก็สามารถมาดึงกับ Apache Kafka ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าออกหลายตัว ทำให้ลดความซับซ้อนของ Data pipeline ลง

นอกจากการเชื่อมต่อของข้อมูลและการประมวลผลที่ดีเยี่ยมของ Apache Kafka นั้นก็ยังมีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้อย่างถาวรและมีการกระจายข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความทนทานต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างมาก จึงทำให้หลายภาคส่วนนำไปใช้งานในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมประกันภัย การผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ โทรคมนาคม ธนาคารและการเงิน โดยสามารถนำไปใช้ในการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ การอ่านเซ็นเซอร์ การประมวลผลการชำระเงิน การส่งข้อความระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคต่าง ๆ ได้ ซึ่งการได้ Apache Kafka Developer เข้ามาช่วยจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากกว่าเดิมหลายเท่า

Apache Kafka Developer ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

โดยรวมแล้ว Apache Kafka มีหน้าที่ในการจัดเก็บ การรวบรวม และการแปลงข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลตามคำสั่งให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ถัดมาในส่วน Daily tasks ของ Apache Kafka Developer จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

 • ออกแบบระบบให้ทำงานได้ตามความต้องการขององค์กร
 • ติดตั้งและกำหนดค่า Kafka Cluster และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปยัง HDFS โดยใช้ Apache Kafka
 • พัฒนาและปรับปรุงโค้ดที่มีในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลตรวจสอบและปรับปรุงระบบเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโมดูล
 • ให้คำแนะนำและการสนับสนุนให้กับผู้ใช้งานและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

ทั้งนี้หน้าที่และสิ่งที่ Apache Kafka Developer ต้องรับผิดชอบอาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย

ทำไมถึงต้องจ้าง Apache Kafka Developer?

หลังจากได้รู้จักกับ Apache Kafka และได้รู้หน้าที่ต่าง ๆ ของ Apache Kafka Developer โดยทั่วไปแล้วเกิดมีความสนใจและสงสัยว่าควรจะเลือกใช้งาน Apache Kafka เลยดีไหม เรามีเหตุผลที่ดีมานำเสนอให้คุณแล้ว ดังนี้

 • Flexible: Apache Kafka สามารถขยายขนาดและทำงานได้ในระบบที่มีปริมาณข้อมูลมากเป็นพิเศษ โดยสามารถเพิ่ม broker หรือเครื่องแม่ข่ายข้อมูลเพิ่มเติมในระบบได้ จึงสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Real-time Processing: Apache Kafka เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยประมวลผลข้อมูลแบบ real-time ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการส่งข้อมูลแบบแมสเสจ ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Kafka brokers ทันทีที่มีการส่งมา และระบบสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 • Decoupling: Apache Kafka ช่วยให้สามารถแยกการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล จึงทำให้แต่ละแอปพลิเคชันสามารถทำงานแยกกันได้โดยอิสระและสามารถเชื่อมต่อและแก้ไขแอปพลิเคชันได้
 • Efficiency: Apache Kafka มีน้ำหนักเบาสามารถใช้ได้แม้ในฮาร์ดแวร์ที่มีขนาดเล็ก ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้
 • Reliability : Apache Kafka ถูกออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแบบรัดกุม ที่ช่วยให้ระบบยังสามารถทำงานต่อได้ในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือขัดข้องกับส่วนหนึ่งของระบบ และยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลได้อย่างมาก
 • Integration: Apache Kafka เป็นส่วนหนึ่งของ Apache ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Kafka ได้ เช่น Apache Spark, Apache Storm, Elasticsearch เป็นต้น 

เทคนิคการจ้างงาน Apache Kafka Developer

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงหากต้องการจ้างงาน Apache Kafka Developer คือ ทักษะและ Requirements ตามความจำเป็นที่ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ของคุณ รวมถึงความรู้พื้นฐานที่ Apache Kafka Developer จำเป็นต้องมี เช่น ทักษะความรู้ในภาษาโปรแกรมและทักษะการใช้งาน Kafka เป็นต้น แต่หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องคัดกรองยังไง วันนี้ Talance ก็ได้รวบรวมทักษะและ Requirements ที่จำเป็นต่อการจ้างงาน Apache Kafka Developer มาไว้ให้คุณแล้ว ดังนี้

 • Technical Skills:
  • มีความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรม เช่น Java, Golang, Dot Net และ Python เพื่อที่จะสามารถรวม Kafka เข้ากับ Hadoop, Spark และ Storm ได้ 
  • มีความเชี่ยวชาญด้านตัวแปลง Avro/JSON และตัวเชื่อมต่อ Kafka
  • มีความสามารถใน KSQL, KStream และ Kafka Control Center
 • Experience: มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อ Kafka โดยใช้ Schema register และมีใบรับรองสำหรับการเป็น Apache Kafka Developer
 • Problem-solving skills: สามารถวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Kafka ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากต่อวินาที จึงมีโอกาสที่จะสำรองข้อมูลและทำให้เกิดปัญหาได้
 • Communication skills: มีความสามารถในการสื่อสารและแนะนำข้อมูลที่สำคัญให้แก่ลูกค้าได้ รวมถึงการสื่อสารกับคนในทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • Adaptability : มีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและการปรับแต่งข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ รวมทั้งหาข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

หา Apache Kafka Developer ได้จากที่ไหนบ้าง

มาถึงขั้นตอนการจัดจ้าง Developer ที่เหมาะสมกับโปรเจกต์ คุณอาจยังลังเลที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกจ้าง Apache Kafka Developer แบบ Full-time หรือ Freelance ดีนะ เพราะทั้งสองแบบก็มีวิธีการหาและจัดจ้างที่แตกต่างกันออกไป และในวันนี้เราจะพามาดูกันแบบเจาะลึกว่าการหา Developer เพื่อขยายทีมทั้งแบบ Full-time และ Freelance เป็นแบบไหนบ้าง

ขยายทีมด้วย Full-time Developer

การมองหา Full-time Developer ที่เชี่ยวชาญในด้าน Apache Kafka ให้ตอบโจทย์กับโปรเจกต์ของคุณนั้น สิ่งแรกที่ต้องรู้ คือ ความต้องการขององค์กรก่อนว่าต้องการนักพัฒนาในระดับไหน เช่น Junior Developer, Mid-Level Developer และ Senior Developer 

ส่วนอีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน คือ ระยะเวลาของโปรเจกต์ เพราะหากโปรเจกต์ของคุณมีระยะการทำงานที่ต่อเนื่องและยาวนานการจ้าง Full-time Developer ก็จะมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจะเริ่มโพสต์ตามหา Full-time Developer ที่เชี่ยวชาญตามช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Linkedin, Github, Indeed หรือตามกลุ่มหางานสายไอทีในเฟซบุ๊ก

อย่างไรก็ตามการหา Full-time Developer ภายในระยะเวลาสั้น ๆ นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากขั้นตอนเยอะและใช้เวลานานจนอาจทำให้คุณเสียเวลาในการพัฒนาโปรเจกต์ไป โดยเริ่มตั้งแต่ การค้นหา สมัคร, คัดเลือก, สัมภาษณ์ และสุดท้ายก็คือเซ็นสัญญาจ้างงาน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือน รวมทั้งการจ้างพนักงานแบบ Full-time ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น ค่าสวัสดิการ ค่าฝึกอบรม หรือค่าอุปกรณ์ แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงคุ้มค่าอย่างแน่นอน หากองค์กรของคุณมีการวางแผนที่จะทำโปรเจกต์ในระยะยาวหรือมีปริมาณงานจำนวนมาก

ขยายทีมด้วย Freelance Developer

แต่หากคุณต้องการหา Developer แบบระยะสั้นและอยากลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานลง  Freelance Developer จึงถือเป็นทางเลือกในการขยายทีมได้รวดเร็วและตอบโจทย์คุณได้ เพราะการจ้างงานฟรีแลนซ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากและนาน ทำให้คุณมีเวลาในการพัฒนาโปรเจกต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถปิดโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ถ้าคุณสนใจที่จะขยายทีมด้วยการหา Freelance Developer แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง วันนี้ Talance พร้อมที่จะช่วยคุณตามหา Apache Kafka Developer ให้คุณได้ เพราะเราเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยค้นหาและจับคู่ Freelance Developer ให้กับโปรเจกต์ของคุณ และช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ได้นักพัฒนาไปช่วยพัฒนาโปรเจกต์ภายในเวลา 7 วัน ซึ่งเร็วกว่าการหาพนักงานประจำถึง 6 เท่า อีกทั้งเรทราคารายชั่วโมงที่ถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำในระยะสั้นอีกด้วย 

จ้าง Apache Kafka Developer กับ Talance

หากคุณกำลังมองหา Freelance Developer ผู้เชี่ยวชาญ Talance เป็นหนึ่งในคำตอบแรกที่จะช่วยให้คุณสามารถหาคนที่ตอบโจทย์กับลักษณะโปรเจกต์พร้อมเลือกได้แบบ On-Demand

หากคุณต้องการจ้าง Apache Kafka Developer กับ Talance พวกเรามีหน้า “Talent Profile Showcase” ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือก Developer ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

จ้าง Apache Kafka Developer กับ Talance

Talent Profile Showcase เป็นพื้นที่สำหรับองค์กรที่ต้องการ Resource ทางด้าน IT ที่มีรายละเอียดอย่าง ประสบการณ์ทำงาน, Technology, ประเภทโปรเจกต์, จำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ และค่าบริการรายชั่วโมงเริ่มต้น ให้องค์กรเลือกกันแบบจัดเต็ม

สรุป

ท้ายที่สุดหากคุณต้องการจ้าง Apache Kafka Developer สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึง คือ ความรู้และความสามารถของ Developer ในการใช้ Open-Source แพลตฟอร์มอย่าง Kafka รวมถึงทักษะต่าง ๆ ทั้ง Technical skills, Soft skills และทักษะหรือประสบการณ์อื่น ๆ  ที่จำเป็นต่อโปรเจกต์ของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด
ซึ่งหากคุณต้องการประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการมองหา Apache Kafka Developer ที่มีคุณภาพและผ่านการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเลือกจ้าง Talance แพลตฟอร์มที่รวมรวบ IT Freelance ระดับท็อป 10% ของประเทศไว้มากกว่า 700 คน ได้แล้วที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง

Resume 2024 “เขียนยังไง”ให้ถูกเรียกสัมภาษณ์ (แจกตัวอย่างเรซูเม่ สาย Tech)

เริ่มต้นปีใหม่แบบนี้สิ่งที่ต้องทำคงมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหม แต่ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนสิ่งที่ห้ามลืมทำเด็ดขาดก็คือการอัพเด

Jo

18 Jan 2024 | 1 นาทีอ่าน

อยากลาออก แต่เจ้านายรั้งไว้ด้วย Counter Offer แบบนี้ควรรับไหม ?

Counter Offer คืออะไร ? ข้อเสนอที่บริษัทปรับให้ เช่นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆที่เคยมีให้เพิ่มขึ้นจากเท่าเดิม มีไว้ไม่ให้พน

Jo

08 Sep 2023 | 1 นาทีอ่าน

Talance Hiring Guide : Firebase Developer #24

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้มือถือหรือสมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ไปเสียแล้ว องค์กรต่าง ๆ ที่แข

Jo

14 Jun 2023 | 2 นาทีอ่าน

Talance Hiring Guide : Oracle Developer #23

หากจะกล่าวถึงแพลตฟอร์มจัดการ Databese ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากองค์กรมากมาย คงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจาก Oracle Databas

Jo

31 May 2023 | 1 นาทีอ่าน

Talance Hiring Guide : JSON Developer #21

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือโปรแกรมมีประสิทธิภาพ คือ การแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลระหว่างระบบ เพราะหากทั้งสองฝ

Jo

20 May 2023 | 2 นาทีอ่าน

Talance Hiring Guide : Spring Boot Developer #20

ถ้าให้พูดถึงหนึ่งใน Framework ยอดนิยมที่ใช้สำหรับการสร้างแอพพลิเคชั่นแล้วละก็ คงหนีไม่พ้น Spring Boot อย่างแน่นอน ซึ่งมั