How to start hiring?

ทำไม Talance ถึงเวิร์คกว่า?

เราคัดสรรแต่ฟรีแลนซ์มืออาชีพ

เราคัดสรรแต่ฟรีแลนซ์มืออาชีพ

สามารถจัดการ Resource Planning ได้ล่วงหน้า

สามารถจัดการ Resource Planning ได้ล่วงหน้า

หมดปัญหาฟรีแลนซ์เชิดเงิน หนีงาน

หมดปัญหาฟรีแลนซ์เชิดเงิน หนีงาน

จ้าง Talent กับ Talance มีขั้นตอนยังไง?

1 บอกความต้องการผ่าน ที่นี่

อธิบายรายละเอียดข้อมูล ประเภทงาน รวมถึงตำแหน่งของ Developer ที่คุณต้องการ

 • ตำแหน่งของ Developer ที่คุณต้องการ
 • รายละเอียดโปรเจกต์
 • รูปแบบการทำงาน
 • ข้อมูลติดต่อ

2 คุยรายละเอียดกับ Talance 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานของ Talance โดยตรง

 • รายละเอียดโปรเจกต์เป็นอย่างไร
  • ตัวอย่างตัวอย่าง e-Commerce, BackOffice for e-Commerce, Mobile banking, Enterprise Resource Planning
 • สอบถาม scope of work
  • ตัวอย่างเช่น E-commerce → Payment Gateway integration, Shopping cart
 • ตำแหน่งของ Developer ที่คุณต้องการ
  • Frontend/ Backend/ Fullstack/ DevOps/ Data engineer/ Data Scientist
 • ทักษะของ Developer ที่คุณต้องการ
  • Python, Node.js

3 จัดฟรีแลนซ์ Developer ให้ตามความต้องการ

 • ฟรีแลนซ์ผ่านการคัดสรรจากแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบ Developer ชั้นนำทั่วโลก
  • ตรวจสอบตัวอย่าง overall info และ โปรไฟล์ ก่อนเลือกแจ้ง Talance เพื่อสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์กับฟรีแลนซ์
  • พูดคุยแนะนำตัวระหว่างฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้าง
  • สอบถามเพื่อประเมินฟรีแลนซ์ พร้อมอธิบาย scope of work 
  • ประเมินเวลาการทำงานพร้อมทำข้อตกลง
  • หากฟรีแลนซ์ไม่ตอบโจทย์สามารถ ขอเสนอเปลี่ยนฟรีแลนซ์ได้ทันที
  • มีทีมงาน Talance นำการประชุมให้ราบรื่นและไม่หลุดประเด็น

4 เริ่มงานได้ทันที พร้อมปิดโปรเจกต์

 • จัดทำเอกสารครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบผ่าน e-signature
  • สัญญาว่าจ้าง
  • สัญญารักษาความลับ (์NDA)
  • ชำระเงินให้กับ Talance 
 • ตรวจสอบการทำงานผ่าน Timesheet
  • รู้รายละเอียดการทำงานแบบ real-time
  • สามารถพูดคุยกับฟรีแลนซ์ได้ตลอดการทำงาน 
 • ทีมงาน support ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถร้องเรียนฟรีแลนซ์ได้หากงานไม่เป็นไปตามสัญญา
  • สามารถปฏิเสธฟรีแลนซ์ได้ภายใน 3 วันหากไม่เป็นไปตามสัญญา
 • ปิดโปรเจกต์พร้อมให้เรตติ้งและรีวิวฟรีแลนซ์