คำถามที่พบบ่อย

การให้บริการ

ระยะทดลองงานคืออะไร และประโยชน์อะไรที่จะได้บ้าง?

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้จัดจ้างว่าคุณจะได้รับทาเลนต์ที่เหมาะสมที่สุดก่อนจะเข้าสู่ระยะทำงานจริง ทั้งแง่ของความสามารถและความเข้ากันกับทีมของท่าน โดยระยะทดลองงานจะถูกจัดให้กับทุกการจัดจ้างทาเลนต์เป็นระยะเวลา 7 วัน

หากไม่พึงพอใจกับทาเลนต์ที่ได้รับ จะต้องทำอย่างไร?

ในระยะทดลองงาน หากท่านยังไม่พึงพอใจกับทาเลนต์ที่ได้รับ ทีมงานจะทำการเปลี่ยนตัวทาเลนต์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นให้กับท่านตามฟีดแบคที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 3 ทาเลนต์ต่อการจัดจ้าง 1 ตำแหน่ง

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าทาเลนต์ที่ได้รับจะมีความสามารถและเหมาะสมกับโปรเจค?

ผู้ให้บริการบน Talance ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบและคัดกรองคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งตรรกะการเขียนโค้ด คุณภาพของโค้ดที่ง่ายต่อการต่อยอด ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงคุณสมบัติทาเลนต์ที่เหมาะสมกับเนื้องาน ในโปรเจคของคุณและ ประวัติและประสบการณ์การทำงานที่

ถ้าไม่สามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ต้องทำอย่างไร

แน่นอนว่า Talance มีระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แต่หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง Talance จะดำเนินการหาทาเลนต์ที่เหมาะสม บนแพลตฟอร์มมาให้บริการแทน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคนเพิ่มเติม


การรักษาความลับ

ถ้าต้องการปกป้องข้อมูลของเนื้องานต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการปกป้องข้อมูลของเนื้องาน Talance จะดำเนินการทำสัญญาปกปิดความลับ (NDA) เพิ่มเติม ระหว่างผู้ว่าจ้างและทาเลนต์(ผู้ให้บริการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


พื้นที่การให้บริการ

Talance คลอบคลุมการให้บริการทาเลนต์สำหรับพื้นที่ใดบ้าง?

เราคลอบคลุมการให้บริการทั้งประเทศไทยและเอเชีย เนื่องจากทาเลนต์ของเราโดยส่วนใหญ่จะรับและส่งมอบงานทางไกล ซึ่งแน่นอนว่าระยะทางจึงไม่ใช่ปัญญาในการรับและส่งมอบงานที่มีคุณภาพ

สามารถจัดจ้างทาเลนต์ให้มาทำงานในพื้นที่ที่ต้องการได้หรือไม่?

เท่าที่ผ่านมามีผู้จัดจ้างจำนวนเพียงเล็กน้อยที่ต้องการให้ทาเลนต์ของเราเดินทางไปในพื้นที่ที่ต้องการ แต่หากเป็นความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณสามารถแจ้งกับทีมงาน Talance เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


การชำระเงิน

สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้หรือไม่?

สามารถทำได้ เราแบ่งงวดการชำระเงินออกตามมูลค่าของงานที่ทาเลนต์จำเป็นต้องส่งมอบในแต่ละขั้น โดยงวดแรกของการชำระเงินจะเกิดขึ้นก่อนเริ่มทำงานกับทาเลนต์ เป็นมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่างานที่ทาเลนต์ต้องส่งมอบในสองขั้นแรก

ตัวอย่าง งานที่ทาเลนต์ต้องส่งมอบทั้งหมด 5 ขั้น

ชำระเมื่อ หมายเหตุ
งวดที่ 1 ก่อนเริ่มงาน ชำระเป็นมูลค่างานที่ต้องส่งมอบในขั้นที่หนึ่งและสอง
งวดที่ 2 หลังการส่งมอบงานขั้นที่ 1 ชำระเป็นมูลค่างานที่ต้องส่งมอบในขั้นที่ 3
งวดที่ 3 หลังการส่งมอบงานขั้นที่ 2 ชำระเป็นมูลค่างานที่ต้องส่งมอบในขั้นที่ 4
งวดที่ 4 หลังการส่งมอบงานขั้นที่ 3 ชำระเป็นมูลค่างานที่ต้องส่งมอบในขั้นที่ 5

สามารถชำระเงินในรูปแบบใดได้บ้าง?

ปัจจุบันเรารับการชำระด้วยเงินสดผ่านช่องทางการโอนเงินต่างๆตามงวดชำระที่จะระบุไว้ในสัญญาการจัดจ้าง


การจัดจ้าง

สามารถจัดจ้างทาเลนต์มาเป็นพนักงานประจำของบริษัทได้หรือไม่?

สามารถเป็นไปได้ทั้งนี้การจัดจ้างทาเลนต์เป็นพนักงานประจำของบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถแจ้งความต้องการนี้แก่ทีมงาน Talance เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม


การให้บริการ

ไม่มีประสบการณ์การรับงาน project base / part-time / freelance / outsource มาก่อนสมัครได้ไหม?

ที่ Talance เราเปิดรับผู้ให้บริการที่มีความสามารถในหลากหลายระดับประสบการณ์ ให้กับความต้องการที่ต่างกันของผู้จัดจ้างในแต่ละโปรเจค เพียงผ่านการทดสอบและคัดกรองจากเรา คุณก็สามารถรับงานได้เช่นกัน

ทำอย่างไรถึงจะได้งาน?

คุณจะต้องผ่านการทดสอบคัดกรองความสามารถเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือทาเลนต์ และคุณมีคุณสมบัติโดดเด่นตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ คุณก็จะได้เข้าสู่รอบคัดเลือกและสัมภาษณ์กับผู้ว่าจ้าง

โปรไฟล์และข้อมูลการทำงานของคุณนั้นสำคัญไม่ลืมที่จะอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

จำกัดจำนวนโปรเจคที่รับได้ในหนึ่งครั้งหรือไม่?

คุณสามารถทำงานได้หลายโปรเจคตามที่ต้องการ ตราบเท่าที่คุณยังสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับผู้ว่างจ้างได้ตรงเวลา คุณสามารถที่จะบริหารปริมาณงานที่คุณต้องการได้อย่างอิสระ


รายได้และการจ่ายเงิน

ได้รายได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่?

คุณสามารถกำหนดค่าจ้างต่อชั่วโมงได้ที่คุณต้องการ และเราจะทำเสนอผู้ว่าจ้างที่พร้อมจะจ่ายให้กับคุณในราคาที่คุณต้องการ โดยไม่มีการต่อรอง

จะโดนหักค่าธรรมเนียมบริการหรือไม่

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ เราไม่มีการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆจากรายได้ต่อชั่วโมงของคุณ คุณจะได้รับรายได้ต่อชั่วโมงที่คุณต้องการเต็มจำนวน จากการร่วมงานกับทุกผู้ว่าจ้างผ่าน talance

จะได้รับค่าจ้างเมื่อไหร่

กรณีจ้างเป็นรายชั่วโมง จะได้รับเงินค่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างทำการยืนยันว่าทาเลนต์ทำงานครบตามจำนวนชั่วโมงผ่าน timesheet

กรณีจ้างเป็นชิ้นงาน จะได้รับเงินค่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างยืนยันว่าได้ทำงานได้ครบตามกำหนดในสัญญาว่าจ้าง


การทดสอบ

การทดสอบมีอะไรบ้าง

สำหรับ Developer นั้น การทดสอบจะเป็นการทำ code test ใน framwork ต่างๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจและความสามารถในการเขียนให้ต่อยอดได้

กระบวนการทดสอบใช้เวลาเท่าไหร่

ใช้เวลา 1-3 วัน โดยแบบทดสอบนั้นมีอายุ 3 วันหลังจากที่ผู้สมัครรับแบบทดสอบ

กระบวนการว่าจ้างใช้เวลาเท่าไหร่

โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่คุณจะเริ่มรับงานจากผู้ว่าจ้างได้