การคัดเลือก

Talance Screening Process

เราใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณได้ร่วมงานกับฟรีแลนซ์ IT Talent ระดับมืออาชีพ

Our screening process

กระบวนการคัดกรองความสามารถ 4 ขั้นตอนของ Talance มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความเชี่ยวชาญของฟรีแลนซ์อย่างละเอียด
ทั้งทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ร่วมงานกับฟรีแลนซ์มืออาชีพอย่างแน่นอน

01. Intro call

ผู้ที่สมัครเป็นฟรีแลนซ์กับ Talance จะต้องผ่านกระบวนการประเมินความสามารถเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อประเมินประสบการณ์ทำงาน บุคลิกภาพ ความพร้อมในการมีส่วนร่วมในงานอย่างเต็มที่

Intro call

02. Code test

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ เพื่อวัดทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านโจทย์ที่หลากหลาย เพื่อคัดเฉพาะฟรีแลนซ์ที่มีความพร้อมและสามารถร่วมงานกับบริษัทชั้นนำได้ทันที

Code test

03. Profile building

ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินทั้งสองรอบจะต้องเข้ามาสร้าง Professional Profile ภายในระบบ โดยระบุประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และความสำเร็จที่ผ่านมาลงบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเห็นศักยภาพการทำงานและรู้จักคุณมากยิ่งขึ้น

Profile building

04. Ready to start

เมื่อผ่านการรับรองคุณสมบัติและสร้าง Professional Profile เสร็จสมบูรณ์ฟรีแลนซ์ก็พร้อมที่จะเริ่มงานแล้ว แม้เริ่มงานกับลูกค้าแล้ว Talance จะติดตามการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์จนจบโปรเจกต์เพื่อรักษามาตรฐานของเรา

Ready to start

ให้ฟรีแลนซ์ IT Talent ระดับมืออาชีพทำงานให้คุณ