บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

Full-stack Developer for Data Analytic Platform (Web App)

Jo

01 Oct 2022 | 1 นาทีอ่าน

Website บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

เริ่มต้น 56,000฿/เดือน

Project Overview:

 • Product คือ Data Analytic Platform (Web App)
 • Project Status: Existing Project
 • Timeline: 2-3 months; Start before the end of October

Job Highlights:

 • Develop user-interface features.
 • Build reusable components and front-end libraries for future use.
 • Ensure responsiveness of the features.
 • Integrate user-facing elements with server-side logic.
 • Develop business-logic features.
 • Integrate services.

Required Skills:

 • Must have skills
  • React.js
  • Python
  • AWS
  • Elasticsearch
 • Nice to have skills
  • Experienced in Data analytics is a plus.
  • RESTfulAPI
  • Jira

Require Code test:

 • JavaScript + ReactJS + Node.js
 • Python + API

To apply for this job please visit www.sform.talance.tech.